Nr. 5004 - pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4855 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Acasă Construim Europa „PACE”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 15.06.2021
  • 295
  • 0

HOTĂRÂRE

pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4855 din 21 mai 2021

„Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Acasă Construim Europa „PACE”,

a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ

în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

 

La 10 iunie 2021, prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/13099, Partidul Politic Acasă Construim Europa „PACE” solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu următoarele documente anexate:

  1. Procesului-verbal al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Politic Acasă Construim Europa „PACE” nr. 233-PB/2021 din 9 iunie 2021, la care s-a decis operarea unor modificări în lista de candidați, după cum urmează:

- excluderea candidatului Utchin Serghei de la poziția 59 și includerea sub același număr de ordine a candidatului Ursu Tudor;

- modificarea ordinii candidaților: Cîrpa Alexandru de la poziția nr. 22 trece la poziția nr. 27, Bugăiescu Maxim de la poziția nr. 36 trece  la poziția nr. 42, Fedotova Daria de la poziția nr. 54 trece la poziția nr. 60, Ivasiuc Petru de la poziția nr. 27 trece la poziția nr. 22, Vodă Oleg de la poziția nr. 42 trece la poziția nr. 36, Andriaș Victoria de la poziția nr. 60 trece la poziția nr. 54;

- includerea în listă a următorilor candidați: Gușu Svetlana la poziția nr. 71, Butucel Constantin la poziția nr. 72, Budaca Valeriu la poziția nr. 73, Ceban Dorel la poziția nr. 74, Ghergilinic Artur la poziția nr. 75, Martinovici Alexandr la poziția nr. 76, Filimon Angela la poziția nr. 77, Cazacu Lilia la poziția nr. 78, Storceac Olga la poziția nr. 79;

2. Datele biografice ale candidaților;

3. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

4. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

5. Declarațiile de avere și interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu conține datele personale cu acces limitat;

6. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

7. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților.

La examinarea materialelor prezentate, s-a constatat că documentele depuse corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) și art. 87 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4855 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Acasă Construim Europa „PACE”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se modifică, după cum urmează:
  1. la punctul 1, numărul „70” se înlocuiește cu numărul „79”;
  2. în anexa nr. 1 la hotărâre:
  1. lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Acasă Construim Europa „PACE” se modifică, după cum urmează:

- la poziția 59, candidatul Utchin Serghei se înlocuiește cu candidatul Ursu Tudor;

- candidații se transferă: de la poziția 22 la poziția 27, de la poziția 36 la poziția nr. 42,  de la poziția nr. 54 la poziția nr. 60,  de la poziția nr. 27 la poziția nr. 22,  de la poziția nr. 42 la poziția nr. 36,  de la poziția nr. 60 la poziția nr. 54;

- lista se completează cu nouă poziții noi, respectiv se includ în listă: la poziția nr. 71 candidatul Gușu Svetlana, la poziția nr. 72 candidatul  Butucel Constantin, la poziția nr. 73 candidatul Budaca Valeriu, la poziția nr. 74 candidatul Ceban Dorel, la poziția nr. 75 candidatul Ghergilinic Artur, la poziția nr. 76 candidatul Martinovici Alexandr, la poziția nr. 77 candidatul Filimon Angela, la poziția nr. 78 candidatul Cazacu Lilia, la poziția nr. 79 candidatul Storceac Olga;

  1. textul „54,29% sau 38 femei și 45,71 % sau 32 bărbați” se substituie prin textul „53,17% sau 42 femei și 46,83% sau 37 bărbați”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                  Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 iunie 2021

Nr. 5004