Nr. 5003 - pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4858 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 15.06.2021
  • 895
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4858
din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
Prin hotărârea nr. 4858 din 21 mai 2021, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 102 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritatepentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.
La 8, 11 și 13 iunie 2021, Partidul Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate prin cererile înregistrate la Comisie sub nr. CEC-7/13030, nr. CEC-7/13145 și nr. CEC-7/13195 a solicitat modificarea listei de candidați, conform proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului Politic Național al Partidului Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate” nr. 5 din 3 iunie 2021, nr. 6 din 9 iunie 2021 și nr. 7 din 11 iunie 2021.
Examinând documentele prezentate s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și celor ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista candidaților modificată și completată a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În conformitate cu prevederile, art.18 alin. (2) și art. 87 din Codul electoral nr.1381/1997 și pct. 56 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4858 din 21 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se modifică, după cum urmează:
- la punctul 1, numărul „102” se înlocuiește cu numărul „100”;
- anexa nr. 1 se expune într-o nouă redacție, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                                   Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 15 iunie 2021
Nr. 5003