Nr. 4974 - pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4966 din 5 iunie 2021 „Cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate  pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021”

  • 08.06.2021
  • 742
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4966 din 5 iunie 2021
„Cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate  pentru alegerile
parlamentare anticipate din 11 iulie 2021”
 
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. h), 31 alin. (2) și (3), art. 81 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4966/2021 „Cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate  pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021” se modifică, după cum urmează:
1) Tot textul părții descriptive (preambulul) până la clauza de adoptare se exclude;
2) În tot textul anexei la hotărâre, sintagmele „sediul misiunii”, „secția consulară” și „consulatul onorific” se exclud;
3) Anexa la hotărâre:
a) la poziția 11, cifra „2” se substituie prin cifra „1”;
b) pozițiile 15.1 - 15.5 vor avea următorul cuprins:
 
15.1
or. Moscova
5
15.2
regiunea Moscova
7
15.3
or. Sankt-Petersburg
3
15.4
or. Tula
1
15.5
or. Kaluga
1
c) pozițiile 15.6 - 15.9 se exclud;
d) pozițiile 16.1 - 16.5 vor avea următorul cuprins:
16.1
or. Paris și regiunea or. Paris
6
16.2
or. Strasbourg
1
16.3
or. Bordeaux
1
16.4
or. Lyon
1
16.5
or. Nice
1
Total
10
e) pozițiile 16.6-16.7 se exclud;
f) pozițiile 17.1 - 17.6 vor avea următorul cuprins:
17.1
or. Berlin
1
17.2
or. Leipzig
1
17.3
or. Frankfurt pe Main
2
17.4
or. Düsseldorf
1
17.5
or. Bremen
1
17.6
or. Hamburg 
1
           g) după poziția 17.6 se introduce textul:
17.7
or. München 
1
17.8
or. Stuttgart 
1
Total
9
h) la poziția 20.7, textul „or. Bolzano” se substituie prin textul „or. Piacenza”;
i) la pozițiile 20.1-20.26, cifra „30” se substituie prin cifra „31”, după poziția 20.26 se introduce poziția 20.27 cu următorul cuprins:
20.27
or. Rimini
1
j) la poziția 24.1, cifra „3” se substituie prin cifra „5”, iar la poziția 24.5 cifra „1” se substituie prin cifra „2”;
k) poziția 29.9 se exclude;
l) la rubrica „TOTAL”, cifra „139” se substituie prin „146”;
m) după caz, informațiile totalizatoare se vor renumerota / rearanja în conformitate cu ajustările operate la aceasta.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                         Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 8 iunie 2021
Nr. 4974