Nr. 2144 - pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1956 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni”

  • 25.01.2019
  • 1059
  • 0

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1956 din 21 decembrie 2018 „
Cu privire la constituirea Consiliului electoral

al circumscripţiei electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni

 

Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 22 ianuarie 2019, Partidul Democrat din Moldova solicită Comisiei înlocuirea domnului Cernat Veaceslav, înaintat pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către acesta, cu o altă candidatură – a doamnei Beșliu-Basoc Ecaterina.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 36 alin (1) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

            1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1956 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni” se modifică, după cum urmează:

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni, domnul Cernat Veaceslav, din partea Partidului Democrat din Moldova;

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni, doamna Beșliu-Basoc Ecaterina – economist, din partea Partidului Democrat din Moldova.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                             Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 25 ianuarie 2019

Nr. 2144