logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

A fost creat un Grup de lucru pentru elaborarea și pilotarea Sistemul Informațional de Vot prin Internet


https://a.cec.md/ro/grup-de-lucru-pentru-elaborarea-si-pilotarea-sistemul-informational-2781_102714.html

Un grup de lucru interinstituțional, creat la inițiativa Comisiei Electorale Centrale, se va ocupa de elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet ca metodă alternativă de vot. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei. Grupul de lucru este format din reprezentanți ai CEC, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Agenției Servicii Publice, Serviciului de Informații și Securitate,  Centrului Național pentru Protecția

Un grup de lucru interinstituțional, creat la inițiativa Comisiei Electorale Centrale (CEC), se va ocupa de elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet ca metodă alternativă de vot. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei.

Grupul de lucru este format din reprezentanți ai CEC, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Agenției Servicii Publice, Serviciului de Informații și Securitate,  Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și ai Coaliției Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte. 

Grupul de lucru va fi responsabil de elaborarea caietului de sarcini pentru Sistemul Informațional de Vot prin Internet și a specificațiilor tehnice pentru infrastructura tehnologică. Totodată, experții vor desfășura procedurile de achiziții publice pentru contractarea companiei/companiilor dezvoltatoare de soft și pentru achiziționarea echipamentului necesar, configurarea infrastructurii tehnice, elaborarea Sistemului Informațional, auditarea și testarea sistemului.

În caz de necesitate, Grupul de lucru interinstituțional va antrena în activitatea sa reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile, experți din partea partenerilor de dezvoltare sau specialiști în domeniu. Autoritățile și instituțiile publice vor acorda Grupului de lucru suportul tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor stabilite.

Totodată, a fost aprobat și Planul de acțiuni pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet.

Reamintim că dezvoltarea sistemului „Votarea prin internet” este unul din obiectivele asumate de către Comisia Electorală Centrală, conform Planului Strategic al instituției pentru anii 2020-2023. În acest sens, la data de 27 iunie 2022, Comisia Electorală Centrală a aprobat Conceptul Sistemului de vot prin internet „e-Votare” și l-a remis Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova.