logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Acreditarea observatorilor internaționali (situația la data de 22.02.2019: sunt acreditați 776 de observatori internaționali)


https://a.cec.md/ro/acreditarea-observatorilor-internationali-3930_91430.html

Acte necesare:

 • demers oficial, în original, din partea instituţiei care solicită acreditarea;
 • copia de pe paşaportul cetăţeanului străin ( document de călătorie)
 • formularul pentru acreditare completat

Vă rugăm să transmiteţi formularul, însoţit de scrisoarea oficială, copiile paşapoartelor persoanelor care urmează să fie acreditate, pînă în data de 17 februarie 2019, la adresa: str V. Alecsandri, nr 119, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova; e-mail: info@cec.md; corneliu.pasat@cec.md, fax: + 373 22 234 047.

REGULAMENTUL privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora

Organizaţiile internaţionale, guvernele statelor străine şi organizaţiile neguvernamentale din străinătate pot depune dosarul pentru acreditare doar în urma obţinerii invitaţiei din partea CEC sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.  

Reprezentanţii organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate pot înregistra la Comisia Electorală Centrală, în caz de necesitate, interpreţi, care vor asista observatorii internaţionali acreditaţi pe durata activităţii lor.

 

Lista observatorilor internaţionali acreditaţi pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019:

(situația la data de 22.02.2019: sunt acreditați 776 de observatori internaționali)

 

Misiuni diplomatice:

 1. Ambasada Republicii Franceze în Republica Moldova 

 2. Ambasada Statului Qatar în Republica Moldova

 3. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova 

 4. Ambasada Republicii Letonia în Republica Moldova

 5. Ambasada Ungariei în Republica Moldova

 6. Ambasada Republicii Italiene în Republica Moldova

 7. Ambasada Ucrainei în Republica Moldova

 8. Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova

 9. Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova

 10. Ambasada Republicii Turcia în Republica Moldova

 11. Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova

 12. Ambasada Republicii Austria în Republica Moldova

 13. Biroul de Cooperare al Elveției/Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova

 14. Ambasada Republicii Finlanda în Republica Moldova cu reședința la București

 15. Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova 

 16. Ambasada Canadei în Republica Moldova cu sediul la București

 17. Ambasada Irlandei în Republica Moldova cu sediul la București

 18. Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova

 19. Oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova

 20. Ambasada Japoniei în Republica Moldova


Organizații internaționale guvernamentale

 1. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

 2. Consiliul Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI

 3. Misiunea de observare a Comunității Statelor Independente (CSI)

 4. Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO)

 5. Adunarea Parlamentară a Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră

 6. Senatul Republicii Polone

 7. Seimul Republicii Polone

 8. Parlamentul European

 9. Adunarea Parlamentară a OSCE

 10. Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică (GUAM)

 11. Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA)

 12. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

Autorități electorale de peste hotare

 1. Comisia Electorală Centrală a Letoniei

 2. Comisia Centrală pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor a Republicii Belarus Republicane

 3. Consiliul Electoral Suprem al Turciei

 4. Comisia Electorală Centrală a Republicii Bulgaria

 5. Comisia Electorală Centrală a Republicii Uzbekistan

 6. Autoritatea Electorală Permanentă din România

 7. Comisia Electorală Centrală a Federației Ruse

 8. Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Kîrgîze

 9. Comisia Electorală Centrală a Republicii Azerbaidjan

 10. Comisia Electorală Centrală a Ucrainei

 11. Comisia Electorală Centrală a Georgiei

 12. Comisia Electorală Centrală a Republicii Kazahstan

 13. Comisia Electorală Centrală a Republicii Lituania

 14. Comisia Electorală Centrală a Republicii Armenia

 15. Centrul pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme și Instruiri al Georgiei

 16. Comisia Electorală din Republica India

 17. Biroul pentru Combaterea și Prevenirea Corupției din Letonia

 

Organizații neguvernamentale:

 1. Asociația obștească „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” (IRI)

 2. Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO)

 3. „Inițiative Legislative Moderne”, Ucraina

 4. „World Peace Volonteers”, Ghana

 5. Centrul de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului

 6. Silba - Initiative for Dialogue and Democracy”, Danemarca

 7. Asociaţia „Expert Forum”, România

 8. „Congresul Internațional pentru Protecția Drepturilor și Libertăților Cetățenilor „Shield”, Ucraina

 9. Asociația „Popularii printre Oameni”, București