logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

CEC anunță consultări publice pe marginea a două proiecte de hotărâre: „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor” și „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale”


https://a.cec.md/ro/cec-anunta-consultari-publice-pe-marginea-a-doua-proiecte-2781_103097.html

Comisia Electorală Centrală inițiază consultări publice pe marginea proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor” și a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale”.

Comisia Electorală Centrală inițiază consultări publice pe marginea proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor” și a proiectului de hotărâre „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale”.

Scopul proiectelor de acte normative constă în stabilirea cadrului normativ privind reglementarea conținutului și modului de administrare (formare, ținere, utilizare) a Registrului de stat al alegătorilor, responsabilitățile și atribuțiile posesorului, administratorului și registratorilor, regimul juridic de prelucrare și utilizare a datelor conținute în acesta și controlul ținerii Registrului de stat al alegătorilor și, respectiv, privind procedura de întocmire, administrare, difuzare și actualizare a listelor electorale.

Observațiile și propunerile (recomandările) pe marginea acestui proiect pot fi trimise până la data de 28 martie 2023, inclusiv, la adresa poștală: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău, MD 2012 sau la una din adresele de e-mail: info@cec.md, stanislav.bondari@cec.md, andrei.constantin@cec.md.

Proiectele de hotărâre, notele informative și anexele sunt disponibile pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md, compartimentul „Cadrul normativ”, rubrica „Transparență decizională”, subrubrica „Procesul decizional”, pozițiile nr. 6 și 7 (anul 2023) sau la linkul https://bit.ly/2TlXOnO .