logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Circulare privind modalitatea plasării pe pagina-web oficială CEC, a unor categorii de informații


https://a.cec.md/ro/circulare-privind-modalitatea-plasarii-pe-pagina-web-oficiala-cec-a-unor-categor-4235_92165.html

Circulară 1 Circulară 2