logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Consolidarea capacităților electorale înainte de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019


https://a.cec.md/ro/consolidarea-capacitatilor-electorale-inainte-de-alegerile-parlamentare-din-24-2781_91770.html

Chișinău, CEC – Comisia Electorală Centrală (CEC) a organizat astăzi, 24 decembrie 2018, un seminar pentru președinții consiliilor electorale ale circumscripțiilor uninominale, în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019.

Chișinău, CEC – Comisia Electorală Centrală (CEC) a organizat astăzi, 24 decembrie 2018, un seminar pentru președinții consiliilor electorale ale circumscripțiilor uninominale, în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019.

În cadrul întrunirii, participanții au abordat diverse subiecte ce țin de buna organizare și desfășurare a alegerilor din 24 februarie 2019, și anume probleme privind logistica electorală, constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale acestora, gestionarea listelor electorale și stabilirea tirajului pentru buletinele de vot, conlucrarea cu observatorii acreditați, dar alte activități incluse în programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral, aprobat anterior de CEC. Complexitatea acțiunilor rezultă și din organizarea a două scrutine naționale în una și aceeași zi. În acest context, se impune o responsabilitate majoră din partea funcționarilor electorali, acestora revenindu-le sarcina să dea dovadă de corectititudine și să asigure transparență în activitatea desfășurată.

O atenție deosebită a fost acordată atribuțiilor ce le revin organelor electorale inferioare cu privire la activitatea grupurilor de inițiativă, în procesul de recepționare și verificare a listelor de subscripție, precum și cu privire la desemnarea și înregistrare a concurenților electorali în circumscripțiile uninominale.

Tot astăzi, reprezentanților consiliilor electorale ale circumscripțiilor uninominale le-au fost distribuite documente şi materiale electorale necesare în activitatea de pregătire a scrutinelor din februarie 2019.

Atragem atenția că, pe pagina web-oficială a Comisiei, la rubrica “Alegeri parlamentare 2019” (https://bit.ly/2V6G7cw ), sunt create compartimente pentru fiecare consiliu electoral de circumscripție uninomială, în cadrul cărora vor fi plasate toate informațiile de interes public (de ex.: harta circumscripției, date de contact, hotărîri ale organului electoral, acte ale concurenților înregistrați, etc).