logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-bugetului-comisiei-electorale-centrale-pentru-anul-2751_95225.html

HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020   În temeiul art. 24 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu art. 511 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăște:    Se aprobă bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020 în sumă de 337 146,7 mii lei, în conformitate

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020

 

În temeiul art. 24 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu art. 511 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1.  Se aprobă bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020 în sumă de 337 146,7 mii lei, în conformitate cu următoarele devize de cheltuieli:
  •  Devizul de cheltuieli pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale în sumă de 143 389,1 mii lei, inclusiv pentru finanțarea partidelor politice – 38 172,7 mii lei, conform anexei nr. 1;
  •  Devizul de cheltuieli pentru activitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă CEC în sumă de 2357,70 mii lei, conform anexei nr. 2;
  •  Devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova în sumă de 167 356,2 mii lei, conform anexei nr. 3;
  •  Devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi în sumă de 15 889,6 mii lei, conform anexei nr. 4;
  •  Devizul de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi în sumă de 7 273,6 mii lei, conform anexei nr. 5;
  •  Devizul de venituri și cheltuieli al proiectului  finanțat de Consiliul Europei „Suport financiar pentru achiziționarea echipamentelor video-audio pentru Comisia Electorală Centrală” în sumă de 880,5 mii lei, conform anexei nr. 6.

2. Se înaintează Parlamentului Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 3 decembrie 2019

Nr. 3146