logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și parțiale din data de 19 mai 2024


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_108913.html

H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și parțiale din data de 19 mai 2024   În scopul punerii în aplicare a hotărârilor Comisiei Electorale Centrale nr. 1545 din 8 noiembrie 2023, nr. 1599, nr. 1600 și nr. 1601 din 22 noiembrie 2023, nr. 2016 din 27 decembrie 2023, nr. 2152 din 23 ianuarie 2024 și

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor
de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi și parțiale din data de 19 mai 2024
 
În scopul punerii în aplicare a hotărârilor Comisiei Electorale Centrale nr. 1545 din 8 noiembrie 2023, nr. 1599, nr. 1600 și nr. 1601 din 22 noiembrie 2023, nr. 2016 din 27 decembrie 2023, nr. 2152 din 23 ianuarie 2024 și nr. 2182 din 31 ianuarie 2024 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi și parțiale în unele localități și în temeiul art. 27 lit. b), 28 și 32 din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi și parțiale din data de 19 mai 2024 (se anexează).
2. Prezentul program se remite, pentru informare şi realizare în limita competențelor, organelor electorale, autorităților publice și altor entități implicate în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor prevăzute la art. 28 din Codul electoral nr. 325/2022.
3. Monitorizarea nivelului de realizare a acțiunilor din program se va efectua de către Direcția management alegeri și de alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 14 februarie 2024
Nr. 2242