logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 6 septembrie 2020


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_96454.html

HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 6 septembrie 2020   În scopul punerii în aplicare a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3972 din 9 iunie 2020 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor satului Nucăreni, raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni și în temeiul

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 6 septembrie 2020

 

În scopul punerii în aplicare a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3972 din 9 iunie 2020 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor satului Nucăreni, raionul Telenești și comunei Târnova, raionul Dondușeni și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 și art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se aprobă, conform anexei, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 6 septembrie 2020.

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare în limita competenței autorităților publice locale ale comunei Târnova, raionul Dondușeni și satului Nucăreni, raionul Telenești, partidelor politice reprezentate în Parlament, precum şi organelor electorale după constituirea acestora.

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acțiunilor din Program se va efectua de către Direcția management alegeri și alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 9 iunie 2020

Nr. 3973