logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-2751_87003.html

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei

 

La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Grecu Vasile ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciocîlteni îi revine candidatului supleant Ştirbu Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Grecu Vasile ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ciocîlteni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciocîlteni, raionul Orhei, candidatului supleant Ştirbu Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Ştirbu Mihail asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 12 iunie 2018

Nr. 1701