logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_100892.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Rebeja Galina aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Coșnița î

HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Rebeja Galina aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Coșnița îi revine candidatului supleant Popescu Iulia de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Criuleni (sediul Central) din 25 octombie2019.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a consilierului Rebeja Galina a fost depusă la consiliu pe data de 26 august 2021, iar la Comisie aceasta a fost recepționată pe 24 noiembrie 2021, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului comunal Coșnița nu a respectat termenul stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Rebeja Galina aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari, candidatului supleant Popescu Iulia de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Popescu Iulia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Coșnița, domnul Petică Gheorghe, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                              Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 noiembrie 2021
Nr. 182