logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_102970.html

H O T Ă R Â R E cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina   Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina, prin decizia nr. 7/17 din 9 decembrie 2022, a ridicat mandatul consilierului Pînzaru Andrei ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului

H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina
 
Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina, prin decizia nr. 7/17 din 9 decembrie 2022, a ridicat mandatul consilierului Pînzaru Andrei ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni îi revine candidatului supleant Cuiban Nadejda de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Rezina) din 30 octombrie 2019.
În temeiul art. 25 lit. r), art. 32 și art. 172 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni, raionul Rezina, candidatului supleant Cuiban Nadejda de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Cuiban Nadejda asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 20 ianuarie 2023
Nr. 884