logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_100893.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Lungu Adela aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Lipnic î

HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Lungu Adela aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Lipnic îi revine candidatului supleant Capmoale Victor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Ocnița) din 1 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Lungu Adela aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița, candidatului supleant Capmoale Victor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Capmoale Victor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 noiembrie 2021
Nr. 183