logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_108198.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Marcenco Ivan ales pe lista Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Svetl&

HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Marcenco Ivan ales pe lista Partidului Politic Partidul „RENAȘTEREîn Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Svetlîi îi revine candidatului supleant Calioglo Ilia de pe lista Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, confirmată prin hotărârea nr. 27 din 14 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Svetlîi nr. 36/25. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Ghetmancenco Andrei de pe lista Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) și c) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Marcenco Ivan ales pe lista Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia, candidatului supleant Calioglo Ilia  de pe lista Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”.
3. Se preavizează consilierul Calioglo Ilia  asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chişinău, 30 noiembrie 2023
Nr. 1662