logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_97509.html

H O T Ă R Â R E cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca               Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Cozmenco Claudia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală,

H O T Ă R Â R E
cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Basarabeasca

 

            Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Cozmenco Claudia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Basarabeasca îi revine candidatului supleant Turcu Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 7 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cozmenco Claudia aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Basarabeasca.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Basarabeasca candidatului supleant Turcu Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3. Se preavizează consilierul Turcu Gheorghe asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 25 august 2020

Nr. 4132