logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_102655.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Bejan Ștefan ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul raional Cantemir, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir îi revine candidatului supleant

HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Cantemir
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Bejan Ștefan ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul raional Cantemir, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir îi revine candidatului supleant Blanaru Gheorghe de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cahul (sediul Central) din 28 octombrie 2019.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Bejan Ștefan ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul raional Cantemir.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir, candidatului supleant Blanaru Gheorghe de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Blanaru Gheorghe asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 sau pe adresa de email info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 21 septembrie 2022
Nr. 691