logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_98377.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Rudei Alic ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Șoldănești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Șoldănești îi revine candidatului supleant Popușoi Silvia de pe lista

HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Șoldănești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Rudei Alic ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Șoldănești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Șoldănești îi revine candidatului supleant Popușoi Silvia de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Șoldănești) din 1 noiembrie 2019. La atribuirea mandatului de consilier s-a ținut cont de declarația de refuz a candidatului supleant Palii Valentina de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Rudei Alic ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Șoldănești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Șoldănești candidatului supleant Popușoi Silvia de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Popușoi Silvia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 19 ianuarie 2021
Nr. 4609