logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_95236.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Zatic Alexei ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bravicea î

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Zatic Alexei ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bravicea îi revine candidatului supleant Popa Oleg de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Strășeni (sediul Călărași) din 5 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Zatic Alexei ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași, candidatului supleant Popa Oleg de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

3. Se preavizează consilierul Popa Oleg asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 3 decembrie 2019

Nr. 3157