logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_99740.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Iurco Serghei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bravicea îi revine candidatului supleant Iurcu

HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Iurco Serghei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bravicea îi revine candidatului supleant Iurcu Tudor de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Strășeni (sediul Călărași) din 5 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Iurco Serghei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călărași, candidatului supleant Iurcu Tudor de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Iurcu Tudor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 22 iunie 2021
Nr. 5056