logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_96293.html

H O T Ă R Â R E cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Catana Ana aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier î

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Catana Ana aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Carabetovca îi revine candidatului supleant Răcilă Filip de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 1 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) şi e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Catana Ana aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Carabetovca, raionul Basarabeasca, candidatului supleant Răcilă Filip de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

3. Se preavizează consilierul Răcilă Filip asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Vicepreședintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                          Vladimir ȘARBAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 20 martie 2020

Nr. 3846