logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căușeni


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_102858.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căușeni   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Șargarovschii Anatolie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căușeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Copanca îi revine candidatului supleant

HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căușeni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Șargarovschii Anatolie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căușeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Copanca îi revine candidatului supleant Vartic Valeriu de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Căușeni (sediul Central) din 5 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține certificatele de deces (în copie) ale candidaților supleanți Nicul Valentin și Balan Valeriu, precum și declarațiile de refuz ale candidaților supleanți Malcocean Serghei și Nicul Elena de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art.10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), c), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Șargarovschii Anatolie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căușeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căușeni, candidatului supleant Vartic Valeriu de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Vartic Valeriu asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119) sau la adresa de e-mail info@cec.md.
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                              Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 6 decembrie 2022
Nr. 805