logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-in-consiliul-2751_102678.html

HOTĂRÂRE cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni   Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Roșca Dumitru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Măgurele îi revine candidatului supleant Coșciug

HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Roșca Dumitru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Măgurele îi revine candidatului supleant Coșciug Larisa de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 1 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Roșca Dumitru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni, candidatului supleant Coșciug Larisa de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Coșciug Larisa asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 sau pe adresa de email info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 27 septembrie 2022
Nr. 706