logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păulești, raionul Călărași


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-atribuirea-unui-mandat-de-consilier-2751_87001.html

H O T Ă R Î R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Păulești, raionul Călărași

 

Consiliul sătesc Păulești, raionul Călărași, prin decizia nr. 02/07 din 4 mai 2018, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Barbaneagra Iurie, ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Păulești îi revine candidatului supleant Olaru Ana de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călărași din 25 iunie 2015.

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. 12 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1.   Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păulești.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Păulești, raionul Călărași, candidatului supleant Olaru Ana de pe lista Partidului Democrat din Moldova.

3.  Se preavizează consilierul Olaru Ana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.

4.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 12 iunie 2018

Nr. 1699