logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la cererea de  înregistrarea a Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral pentru participare la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-cererea-de-inregistrarea-a-blocului-electoral-acum-2751_94576.html

H O T Ă R Î R E cu privire la cererea de  înregistrarea a Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral pentru participare la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019   La 14 septembrie 2019, domnul Sergiu Litvinenco a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru participare la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Blocul electoral „

H O T Ă R Î R E

cu privire la cererea de  înregistrarea a Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral pentru participare la alegerile locale generale

din 20 octombrie 2019

 

La 14 septembrie 2019, domnul Sergiu Litvinenco a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru participare la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a fost constituit la data de 26 august 2019 de către Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” (procesul-verbal din 25 august 2019 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”) și Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (procesul-verbal din 26 august 2019 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”). Denumirea prescurtată a blocului este „Blocul ACUM DA PAS”.

În baza acordului de constituire, a fost format Consiliul Politic al blocului electoral din 8 membri, dintre care doi copreședinți – doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase, - împuterniciți să reprezinte formațiunea în relațiile cu autoritățile publice, organele electorale, precum și cu alte persoane fizice și juridice.

Consiliul Politic al blocului electoral a fost împuternicit să aprobe și, după caz, să modifice lista candidaților din partea blocului pentru funcțiile de primar și consilier în consiliile locale de nivelul I și nivelul II, să aprobe și să revoce reprezentantul cu drept de vot consultativ al blocului la Comisia Electorală Centrală, să desemneze persoana responsabilă de finanțe, să desemneze reprezentanții, observatorii și persoanele de încredere în organele electorale, să decidă eliberarea împuternicirilor sau a procurilor și să decidă asupra modului de gestiune a contului bancar „Fond electoral”, să aprobe și să modifice strategia electorală a blocului, să îndeplinească și alte atribuții ce se impun unui concurent electoral.

Potrivit acordului de constituire a blocului electoral,  domnul Igor Grosu și domnul Chiril Moțpan au fost împuterniciți să semneze procesele-verbale (sau extrasele din procesele-verbale) ale ședințelor Consiliului politic privind desemnarea candidaților la alegerile locale sau pentru modificarea listelor de candidați, demersurile privind înregistrarea în calitate de concurent electoral care se prezintă la consiliile electorale de circumscripție, precum și procurile de împuternicire pentru depunerea setului de documente pentru înregistrarea în calitate de concurent electoral (după caz) și/sau pentru modificarea listelor de candidați în circumscripțiile respective, demersurile cu privire la desemnarea reprezentanților, observatorilor și persoanelor de încredere în toate organele electorale, împuternicirile și procurile, precum și alte documente necesare în numele blocului electoral.

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a înaintat Comisiei Electorale Centrale simbolul electoral pentru imprimare în buletinele de vot, care reprezintă inscripția cu litere majuscule „ACUM” împreună cu simbolurile dreptunghiulare ale partidelor constituante „DA” și „PAS” unite într-o figură geometrică.

Materialele prezentate au fost verificate și s-a constatat corespunderea lor prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2584/2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 46 alin. (2), art. 53 alin (4) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2584/2019, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

  1. Se înregistrează Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru participare la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, constituit de către Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.
  2. Se înregistrează simbolul electoral al Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru imprimare în buletinele de vot la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, care reprezintă inscripția cu litere majuscule „ACUM” împreună cu simbolurile dreptunghiulare ale partidelor constituante „DA” și „PAS” unite într-o figură geometrică.
  3. Consiliul Politic al blocului electoral va decide aprobarea și modificarea listelor de candidați pentru funcțiile de primar și consilier în consiliile locale de nivelul I și nivelul II, desemnarea reprezentanților, observatorilor în organele electorale și persoanelor de încredere ale concurentului electoral, iar actele de desemnare vor fi semnate de către domnul Igor Grosu și domnul  Chiril Moțpan. 
  4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 14 septembrie 2019

Nr. 2697