logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-demersul-de-inregistrare-a-candidatilor-la-functia-2751_99413.html

H O T Ă R Â R E

cu privire la demersul de înregistrare a candidaților

la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea

Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

Prin hotărârea nr. 4835 din 13 mai 2021, Comisia Electorală Centrală a înregistrat Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, constituit de către Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, precum și simbolul electoral pentru imprimare în buletinele de vot.

La 14 mai 2021, domnii Vlad Batrîncea și Oleg Reidman au depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită Comisiei Electorale Centrale înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea blocului electoral (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Comitetului Politic din 13 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 101 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu conține datele personale cu acces limitat;

7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

8. Declarațiile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;

9. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

10. Demersul privind confirmarea domnului Fomov Nicolae în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către domnul Fomov Nicolae a studiilor de licență în domeniul juridic;

11. Demersul privind confirmarea doamnei Iepure Ecaterina în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot, care reprezintă o stea cu cinci raze, egale după unghi. Unul din vârfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi de 90 de grade față de linia orizontală. În mijlocul stelei este amplasată secera și ciocanul. Fundalul stelei este executat în nuanță neagră, iar secera și ciocanul sunt albe.

Ulterior, la data de 19 mai 2021, a fost prezentat procesul-verbal nr. 3 al ședinței Comitetului Politic din 14 mai 2021, iar la data de 20 mai curent, procesul-verbal nr. 4 al ședinței Comitetului Politic din 20 mai privind operarea unor modificări în lista candidaților Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, lista candidaților cuprinde 102 persoane.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr. 1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se înregistrează 102 candidați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Fomov Nicolae.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Iepure Ecaterina.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul ședinței                                                                                                            Vadim FILIPOV

 

Chişinău, 21 mai 2021

Nr. 4854

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4854 din 21 mai 2021

 

L I S T A*

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021

din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul naşterii

Domiciliul/

reședința

Apartenenţa

politică

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

 1.  

Voronin

Vladimir

M

1941

mun. Chișinău

PCRM

inginer, politolog

Președinte al partidului

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

 1.  

Dodon

Igor

M

1975

mun. Chișinău

PSRM

economist

Președinte al partidului

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

 1.  

Greceanîi

Zinaida

F

1956

mun. Chișinău

PSRM

economist-finanțist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Batrîncea

Vlad

M

1981

mun. Chișinău

PSRM

jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Reidman

Oleg

M

1952

mun. Chișinău

PCRM

radio-fizician

secretar CC PCRM

CC PCRM

 1.  

Țîrdea

Bogdat

M

1974

mun. Chișinău,

or. Codru

PSRM

politolog

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Dolință

Alla

F

1969

mun. Chișinău

PSRM

economist, jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Pilipețcaia

Alla

F

1972

mun. Soroca

PSRM

inginer

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Bodnarenco

Elena

F

1965

mun. Soroca

PCRM

economist

secretar CC PCRM

CC PCRM

 1.  

Suhodolski

Alexandr

M

1989

mun. Comrat

PSRM

jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Starîș

Constantin

M

1971

mun. Chișinău

PCRM

jurnalist

secretar CC PCRM

CC PCRM

 1.  

Smirnov

Eduard

M

1939

mun. Chișinău

PSRM

inginer

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Furculiță

Corneliu

M

1969

mun. Chișinău

PSRM

agronom, jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Nigai

Veaceslav

M

1964

or. Căușeni

PCRM

jurist

vicepreședinte al raionului

Consiliul raional Căușeni

 1.  

Lozovan

Irina

F

1983

or. Ocnița

PSRM

jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Cunețchi

Tatiana

F

1964

mun. Chișinău

PSRM

economist

prim-director adjunct

ASP

 1.  

Gagauz

Fiodor

M

1958

UTA Găgăuzia,

s. Gaidar

PSRM

jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Muduc

Valeriu

M

1959

or. Fălești

PCRM

economist

Secretar executiv al OT PCRM

CC PSRM

 1.  

Răileanu

Adela

F

1975

mun. Chișinău

PSRM

jurnalist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Darovannaia

Alla

F

1964

mun. Chișinău

PSRM

economist, pedagog

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Bolea

Vasile

M

1982

mun. Chișinău

PSRM

jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Odnostalco

Vladimir

M

1984

UTA Găgăuzia,

s. Ferapontievca

PSRM

psiholog

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Sibova

Inga

F

1966

or. Cimișlia

PCRM

inginer

director

SRL „Cimișlia-Gaz”

 1.  

Burduja

Petru

M

1976

mun. Chișinău

PSRM

economist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Mudreac

Radu

M

1973

mun. Chișinău

PSRM

medic veterinar, jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Amaev

Said-Muhmat

M

1960

mun. Bălți

PCRM

jurist

antrenor

școala medie sportivă

 1.  

Tatarlî

Chiril

M

1952

or. Taraclia

PSRM

agronom

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Beleacova

Elena

F

1958

mun. Chișinău

PSRM

economist

Director general

Agenția relații interetnice

 1.  

Căpățină

Svetlana

F

1969

mun. Chișinău

PCRM

finanțist

specialist

Consiliul raional Orhei

 1.  

Koksal

Ivanna

F

1978

UTA Găgăuzia,

s. Cazaclia

PSRM

filolog

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Rusol

Nicolai

M

1983

mun. Chișinău

PCRM

politolog

secretar CC PCRM

CC PCRM

 1.  

Novac

Grigore

M

1983

r. Căușeni,

s. Sălcuța

PSRM

jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Lebedinschi

Adrian

M

1976

mun. Chișinău

PSRM

jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Nesterovschi

Alexandr

M

1981

mun. Bălți

PSRM

jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Albu

Adrian

M

1983

mun. Chișinău

PSRM

jurist

Secretar general

Parlamentul RM

 1.  

Vartanean

Gaik

M

1979

mun. Chișinău

PSRM

politolog

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Popa

Svetlana

F

1964

mun. Chișinău

PSRM

inginer, evaluator

marketolog

„Europrod Invest” SRL

 1.  

Caraman

Diana

F

1990

mun. Chișinău,

or. Durlești

PCRM

economist

secretar CM PCRM

CC PCRM

 1.  

Manole

Rita

F

1982

mun. Chișinău

PSRM

economist

asistent personal

Cancelaria de Stat

 1.  

Iurcenco

Elena

F

1975

UTA Găgăuzia,

mun. Ceadâr-Lunga

PSRM

pedagog

director

LT „M.Guboglo”

 1.  

Mizdrenco

Vladimir

M

1988

or. Râșcani

PSRM

economist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Evtodiev

Vitalii

M

1969

mun. Chișinău

PSRM

inginer constructor

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Savva

Oleg

M

1966

or. Fălești

PSRM

jurist

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Uzun

Grigorii

M

1986

or. Vulcănești

PSRM

inginer

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Cuceinic

Ana

F

1957

or. Șoldănești

PCRM

politolog

specialist

Primăria or. Șoldănești

 1.  

Jolnaci

Alexandru

M

1959

r. Ștefan Vodă,

s. Olănești

PSRM

inginer mecanic

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Rața

Olga

F

1967

mun. Chișinău

PSRM

auditor contabil

contabil-șef

PSRM

 1.  

Vanghelii

Teodora

F

1991

r. Briceni,

s. Colicăuți

PSRM

jurist

consilier în cabinet

Parlamentul RM

 1.  

Creciun

Anatolie

M

1963

r. Briceni,

s. Larga

PCRM

jurist

secretar OT Briceni PCRM

CC PCRM

 1.  

Fedotova

Galina

F

1955

UTA Găgăuzia,

mun. Comrat

PCRM

tehnolog

manager

Etalon clinic

 1.  

Burlacu

Petru

M

1959

or. Cahul

PCRM

agronom

șef direcție

OT Cahul a CNAS

 1.  

Pascaru

Nicolae

M

1975

mun. Chișinău

PSRM

profesor-antrenor

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Usatîi

Alexandr

M

1966

mun. Bălți

PSRM

pedagog

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Radvan

Marina

F

1991

mun. Chișinău

PSRM

specialist în relații internaționale

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Țurcan

Nichita

M

1990

mun. Chișinău

PSRM

tehnologii informaționale

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Luchina

Anjelica

F

1989

mun. Ungheni

PSRM

jurist

jurist-consult

SRL „Rincor-Prim”

 1.  

Cojocaru

Grigore

M

1955

or. Florești

PCRM

politolog

secretar OT Florești PCRM

CC PCRM

 1.  

Lipskii

Oleg

M

1960

mun. Chișinău

PSRM

inginer, sociolog

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Vîjga

Elena

F

1989

mun. Chișinău

PSRM

jurnalist

reporter

PP „Exclusiv Media” SRL

 1.  

Mironic

Alla

F

1941

mun. Bălți

PCRM

pedagog

președinte asociație obștească

 

 1.  

Labuneț

Anatolie

M

1956

mun. Chișinău

PSRM

marinar

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Paciu

Mihail

M

1974

r. Orhei,

s. Brăviceni

PSRM

inginer agronom

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Para

Gheorghii

M

1953

mun. Chișinău,

or. Cricova

PSRM

pedagog

deputat

Parlamentul RM

 1.  

Briciag

Aliona

F

1983

or. Leova

PSRM

pedagog

vicepreședinte

Consiliul raional Leova

 1.  

Gherman

Stella

F

1974

r. Briceni,

s. Slobozia-Şirăuţi

PCRM

inginer

director

gimnaziu

 1.  

Pavaloi

Dorin

M

1983

r. Briceni,

s. Cotiujeni

PSRM

jurist

vicepreședinte al raionului

Consiliul raional Briceni

 1.  

Osadcenco

Evgheni

M

1975

mun. Cahul

PSRM

jurist

consilier local

Consiliul raional Cahul

 1.  

Colomieț

Daria

F

1991

mun. Chișinău

PSRM

economist

consilier local

Consiliul municipal Chișinău

 1.  

Zimin

Larisa

F

1954

mun. Edineț

PCRM

pedagog

secretar OT Edineț PCRM

CC PCRM

 1.  

Groza

Sergiu

M

1961

or. Florești

PSRM

jurist

director

SRL „Florești-Gaz”

 1.  

Lupei

Carmena

F

1970

mun. Chișinău

PSRM

jurnalist

consilier în fracțiune

Parlamentul RM

 1.  

Brînză

Olesea

F

1989

mun. Hâncești

PSRM

administrare publică

vicepreședinte al raionului

Consiliul raional Hâncești

 1.  

Onu

Lidia

F

1967

mun. Chișinău,

or. Codru

PSRM

economist

șef adjunct

OT Ialoveni al Cancelariei de Stat

 1.  

Nicolaev

Nicolai

M

1963

or. Basarabeasca

PCRM

inginer

șef direcție

ÎS Calea Ferată

 1.  

Luca

Vasile

M

1965

or. Sângerei

PSRM

jurist

director

SRL Bălți-Gaz

 1.  

Miron

Anton

M

1941

mun. Chișinău

PCRM

agronom, politolog

pensionar

 

 1.  

Jubea

Valentina

F

1963

or. Cimișlia

PSRM

medic veterinar

șef

DTSA Cimișlia-Basarabeasca

 1.  

Voitișina

Olga

F

1979

mun. Bălți

PCRM

jurist, economist

specialist

ÎM Asociația Piețelor

 1.  

Dombrovschii

Alexandr

M

1988

mun. Chișinău

PSRM

economist

secretar executiv a OT

PSRM

 1.  

Mațarin

Alexandr

M

1977

or. Ialoveni

PSRM

economist

primar

Primăria or. Anenii Noi

 1.  

Cuciuc

Oleg

M

1971

r. Căușeni,

s. Sălcuța

PSRM

inginer

vicepreședinte al raional

Consiliul raional Căușeni

 1.  

Prisacari

Iurie

M

1962

mun. Bălți

PSRM

inginer

director

SRL „Alarm Centru Nord”

 1.  

Grati

Alexandru

M

1979

mun. Chișinău

PSRM

jurist

conducător subdiviziune

CC Aqua Trade SRL

 1.  

Banari

Veaceslav

M

1973

or. Dondușeni

PSRM

inginer

vicepreședinte al raionului

Consiliul raional Dondușeni

 1.  

Kazmirciuk

Ecaterina

F

1968

mun. Soroca

PCRM

pedagog

secretar OT Soroca PCRM

CC PCRM

 1.  

Zababurina

Irina

F

1989

mun. Chișinău

PSRM

jurist

jurist-consult

PSRM

 1.  

Tolocico

Alexandra

F

1988

mun. Chișinău

PSRM

economist

consilier local

Consiliul municipal Chișinău

 1.  

Țopa

Andrei

M

1956

r. Ocnița,

or. Otaci

PCRM

inginer

secretar OT Ocnița PCRM

CC PCRM

 1.  

Florescu

Maria

F

1947

r. Râșcani,

s. Nihoreni

PCRM

agronom

pensionar

 

 1.  

Țugulea

Ion

M

1957

or. Nisporeni

PCRM

inginer

secretar OT Nisporeni PCRM

CC PCRM

 1.  

Filip

Petru

M

1955

r. Strășeni,

s. Pănășești

PCRM

inginer

director comercial

FPC,,Nadejda-92”

 1.  

Corcimari

Tatiana

F

1970

mun. Chișinău,

s. Ciorescu

PSRM

jurist

consilier local

Consiliul municipal Chișinău

 1.  

Grigorieva

Silvia

F

1961

mun. Chișinău

PSRM

biolog

consilier local

Consiliul municipal Chișinău

 1.  

Minizianov

Alexandr

M

1976

or. Glodeni

PSRM

economist

director

ÎI „Minizianov Plus”

 1.  

Sava

Valeriu

M

1958

mun. Strășeni

PCRM

inginer, politolog

secretar OT Strășeni PCRM

CC PCRM

 1.  

Dragan

Semion

M

1953

mun. Chișinău

PCRM

inginer

pensionar

 

 1.  

Ghinda

Liudmila

F

1957

mun. Chișinău,

or. Codru

PSRM

economist

pensionar

 

 1.  

Bivol

Ștefan

M

1975

or. Ialoveni

PCRM

jurist

administrator

„Velros-Trans” SRL

 1.  

Rubțov

Serghei

M

1972

mun. Bălți

PCRM

jurist

șef secție

ÎM „Direcția de troleibuze”

 1.  

Praporșcic

Nadejda

F

1951

mun. Chișinău

PSRM

merceolog

pensionar

 

 1.  

Cebotari

Ivan

M

1952

or. Sângerei

PCRM

inginer

vicepreședinte al raionului

Consiliul raional Sângerei

 1.  

Medvedeva

Ecaterina

F

1998

mun. Chișinău

PSRM

medic

student

 

 

  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 41,18% sau 42 femei și 58,82% sau 60 bărbați.

____________

*Lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii

****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa valabilă

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4854 din 21 mai 2021

 

 

Simbolul electoral al Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor

 

 

Simbolul reprezintă o stea cu cinci raze, egale după unghi. Unul din vârfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi de 90 de grade față de linia orizontală. În mijlocul stelei este amplasată secera și ciocanul. Fundalul stelei este executat în nuanță neagră, iar secera și ciocanul sunt albe.