logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la notificarea Autorității Naționale de Integritate privind ridicarea unui mandat de consilier din Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-notificarea-autoritatii-nationale-de-integritate-privind-ridicarea-2751_102700.html

HOTĂRÂRE cu privire la notificarea Autorității Naționale de Integritate privind ridicarea unui mandat de consilier din Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir   Autoritatea Națională de Integritate a notificat Comisia Electorală Centrală în vederea ridicării mandatului deținut de către domnul Para Ştefan, consilier în cadrul Consiliului sătesc Capaclia, raionul Cantemir, pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. Conform actului de constatare nr. 293/28 din 16

HOTĂRÂRE
cu privire la notificarea Autorității Naționale de Integritate privind ridicarea
unui mandat de consilier din Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir
 
Autoritatea Națională de Integritate a notificat Comisia Electorală Centrală în vederea ridicării mandatului deținut de către domnul Para Ştefan, consilier în cadrul Consiliului sătesc Capaclia, raionul Cantemir, pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.
Conform actului de constatare nr. 293/28 din 16 septembrie 2021, s-a decis decăderea domnului Para Ştefan din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv funcția (mandatul) de consilier, cu excepția altor funcții electorale, pe un termen de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența stării de incompatibilitate.
Ulterior, prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 11 februarie 2022, cererea de chemare în judecată depusă de către domnul Para Ştefan împotriva Autorității Naționale de Integritate, privind anularea actului de constatare nr. 293/28 din 16 septembrie 2021, a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, prin Încheierea din 14 iunie 2022, a declarat inadmisibil apelul înaintat de Para Ştefan împotriva Hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 11 februarie 2022. Totodată, conform mențiunii secretarului Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), hotărârea judecătorească din 11 februarie 2022 a devenit irevocabilă la data de 20 iulie 2022.
În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, pct. 15 lit. a) și pct. 17 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza actului de constatare nr. 293/28 din 16 septembrie 2021 privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților emis de Autoritatea Națională de Integritate, mandatul consilierului Para Ştefan ales pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, în Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir.
2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir.
3. Secretarul Consiliului sătesc Capaclia, raionul Cantemir, în termen de 10 zile de la notificare, va transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat supleant de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
4Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 sau pe adresa de email info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 4 octombrie 2022
Nr. 717