logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la sesizările nr. CEC-7/6251 din 22 august 2023 și CEC-7/6257 din 23 august 2023 ale Partidului Liberal Democrat din Moldova


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-sesizarile-nr-cec-76251-din-22-2751_107433.html

H O T Ă R Â R E cu privire la sesizările nr. CEC-7/6251 din 22 august 2023 și CEC-7/6257 din 23 august 2023 ale Partidului Liberal Democrat din Moldova                 I. Aspecte introductive             1.La data de 22 august 2023, Partidul Liberal Democrat din Moldova (în continuare – PLDM) a depus

H O T Ă R Â R E

cu privire la sesizările nr. CEC-7/6251 din 22 august 2023 și

CEC-7/6257 din 23 august 2023 ale Partidului Liberal Democrat din Moldova

 

 

            I. Aspecte introductive

            1.La data de 22 august 2023, Partidul Liberal Democrat din Moldova (în continuare – PLDM) a depus la Comisia Electorală Centrală o sesizare, înregistrată sub nr. CEC-7/6251 din aceeași dată, privind pretinse acțiuni ilegale ale domnului Nicolai Grigorișin, primarul municipiului Bălți. Ulterior, PLDM a depus o altă sesizare, înregistrată sub nr. CEC-7/6257 din 23 august 2023, cu un conținut și revendicări similare.

            2. Conform art. 44 alin. (4) din Codul administrativ nr. 116/2018, „pentru desfășurarea cu celeritate a procedurii administrative, autoritatea publică este în drept să admită examinarea concomitentă a mai multor petiții depuse de mai mulți participanți la aceeași autoritate publică când, în baza raportului material-juridic dintre participanți, ele se află în conexiune prin pretențiile revendicate sau problemele comune și când există posibilitatea examinării lor în aceeași procedură și de aceeași autoritate publică. Fiecare participant participă în cadrul procedurii administrative în mod independent față de ceilalți participanți”.

            3. Potrivit art. 80 alin. (1) din același cod, „în cazul în care drepturile sau interesele legitime, respectiv obligațiile care formează obiectul diferitor proceduri administrative inițiate în fața aceleiași autorități publice, au la bază aceeași situație de fapt sau același temei de drept, procedurile pot fi conexate, chiar dacă scopul lor este diferit”.

            Astfel, pentru a asigura realizarea eficientă a procedurilor administrative, Comisia consideră oportună conexarea sesizărilor și examinarea acestora într-o singură procedură administrativă.

 

 

            II. Argumentele și cerințele autorului sesizărilor

            4. În sesizările sale, PLDM arată că, la data de 11 august 2023, domnul Nicolai Grigorișin, primarul municipiului Bălți, a postat pe pagina sa de Facebook un video cu denumirea „Nicolai Grigrișin, primarul municipiului Bălți” (link: https://www.facebook.com/grigorishin/videos/1241519436555035) în care este prezentată deplasarea acestuia la un Centru pentru copii cu autism, el fiind însoțit de mai mulți tineri în tricouri cu inscripția „Лига Перемен  Григоришин Николай / Liga schimbărilor – Nicolai Grigorișin” și „Партия Перемен / Partidul Schimbării”.

            5. În video domnul Nicolai Grigorișin promite că vor fi schimbate două geamuri și montată o rampă de acces lângă scările instituției, ori astfel de promisiuni reprezintă utilizare de resurse administrative în mod ilegal în scop de promovare politică în perioada electorală.

            PLDM susține că acțiunile respective conțin elemente de agitație electorală, deoarece înregistrarea video este postată pe pagina de profil a domnului Nicolai Grigorișin, iar înregistrarea propriu-zisă a avut loc (fiind emisă în direct) în timpul orelor de muncă. Mai mult, în timpul înregistrării domnul Nicolai Grigorișin face expres referire la activitatea sa de primar, ceea ce în mod evident creează asociere între faptele care au avut loc și activitatea de primar în perioada electorală.

            6. Autorul sesizărilor atrage atenția că, la data de 3 februarie 2023, domnul Nicolai Grigorișin a anunțat că va candida la alegerile locale generale din partea Partidului Politic „Partidul Schimbării” (în continuare – Partidul Schimbării), respectiv prezența tinerilor îmbrăcați în tricouri cu inscripția denumirii partidului politic, la fel, oferă caracter electoral acțiunilor acestuia.

            7. PLDM mai arată că în municipiul Bălți sunt instalate bannere publicitare privind proiectul social denumit „Cu grijă pentru bălțeni” implementat de o bancă comercială, ce conțin mențiunea „la inițiativa Primarului Nicolai Grigorișin”. Esența proiectului constă în oferirea de reduceri suplimentare dacă bunurile se achită prin card bancar, oferta fiind valabilă într-o rețea alimentară și o rețea de farmacii.

            8. Acest fapt denotă, în opinia PLDM, că primarul municipiului Bălți beneficiază de promovare politică și agitație electorală camuflată în interes personal din partea unui agent economic. Respectiv, în vederea asigurării regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate în cadrul entității publice, domnul Nicolai Grigorișin este obligat să nu admită folosirea numelui său, însoțit de calitatea de agent public, a vocii sau a semnăturii sale în orice formă de publicitate în favoarea unui agent economic sau a vreunui produs comercial, național ori străin.

            9. De asemenea, PLDM arată că Primăria municipiului Bălți a lansat un buletin informativ denumit „Primăria transparentă – ghid informativ despre municipiul Bălți”, plasat pe pagina oficială a primăriei, care reprezintă un instrument de informare pentru cetățeni vizavi de proiectele realizate în municipiul Bălți. În ediția pentru luna august se face publicitate comercială tombolei lunare pentru sejururi în stațiunea balneară „Codru” ai cărei beneficiari sunt deținătorii de carduri sociale „CU GRIJĂ”. Autorul sesizării face trimitere la art. 13 alin. (4) din Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate, care prevede că mesajele de interes public nu pot conține informații care constituie publicitate comercială.

            10. În contextul celor menționate mai sus, PLDM solicită:

            a) examinarea sesizărilor;

            b) constatarea faptului că acțiunile domnului Nicolai Grigorișin conțin elemente de agitație electorală și utilizare ilegală a resurselor administrative;

            c) remiterea sesizărilor către Autoritatea Națională de Integritate spre examinare în partea ce ține de competența sa.

 

 

III. Argumentele Primăriei municipiului Bălți și Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”

11. Conform art. 87 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, autoritatea publică care examinează procedura administrativă se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. În special ea poate:

a) să solicite informații de tot felul;

b) să audieze participanți, martori și experți/specialiști sau să solicite declarații scrise din partea acestora;

c) să solicite acte și dosare;

d) prin sesizarea directă a lucrurilor, să își creeze propria impresie despre un caz sau despre situația de la fața locului (cercetarea probei la fața locului).

12. De asemenea, participanții la procedura administrativă, potrivit art.88 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, sunt obligați să colaboreze în cadrul cercetării stării de fapt. Ei urmează să indice, în special, asupra faptelor și probelor care le sunt cunoscute și să prezinte documentele pe care le dețin.

13. În temeiul normelor citate supra, prin scrisoarea nr. CEC-8/2740 din 23 august 2023, a fost solicitată opinia domnului Nicolai Grigorișin, primarul municipiului Bălți, asupra celor sesizate, inclusiv asupra aspectelor ce vizează materialele publicitare despre proiectul social denumit „Cu grijă pentru bălțeni”.

14. Conform răspunsului domnului Nicolai Grigorișin, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/6322 din 25 august 2023, sesizările depuse de PLDM sunt semnate de o persoană fără împuterniciri și sunt tardive, făcând trimitere la art. 91 alin. (1), 93 alin. (1) și alin. (2) lit. a), 94 și 95 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022.

Aceleași argumente sunt susținute și de Partidul Schimbării, prezentate Comisiei Electorale Centrale prin scrisoarea înregistrată sub nr. CEC-7/6317 din 25 august 2023.

Atât domnul Nicolai Grigorișin, cât și Partidul Schimbării solicită declararea sesizărilor ca fiind inadmisibile.

 

 

IV. Admisibilitatea sesizărilor

  1. Cu referire la împuternicire reprezentantului PLDM de a depune sesizările, reținem că, potrivit art. 46 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, în procedura administrativă participanții pot fi reprezentați de o persoană împuternicită. Împuternicirile reprezentantului se consemnează în procură.

Conform materialelor dosarului administrativ, la sesizări a fost anexată procura nr. 1/050623 din 21 iulie 2023 prin care se împuternicește domnul Sergiu Suharenco să reprezinte interesele PLDM în fața Comisiei Electorale Centrale cu dreptul de a semna în numele partidului politic actele necesare.

Conform celor indicate în procură, aceasta este „valabilă până la data de 21 august 2023”, adică la data depunerii sesizărilor (22 august 2023 și, respectiv, 23 august 2023) efectele procurii erau consumate.

  1. Potrivit art. 75 alin. (1) lit. e) și art. 76 alin. (2) din Codul administrativ nr. 116/2018, sesizarea conține semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit. Dacă petiția nu corespunde cerințelor legale, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor și i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, sesizarea eșuează testul de admisibilitate și nu se examinează.

Având în vedere cele menționate, prin scrisoarea nr. CEC-8/2767 din 28 august 2023, s-a solicitat PLDM să prezinte împuternicirile reprezentantului său, fiindu-i comunicate și consecințele negative în caz de neprezentare a actului de împuternicire în termenul acordat.

  1. La data de 29 august 2023, PLDM a prezentat Comisiei Electorale Centrale procura nr. 2/050623, înregistrată sub nr. CEC-7/6366 din aceeași dată, prin care partidul politic îl împuternicește pe domnul Sergiu Suharenco să-i reprezinte interesele în fața Comisiei Electorale Centrale cu dreptul de a semna actele necesare. Procura este valabilă până la data de 20 noiembrie 2023.
  2. În lumina celor expuse, nu pot fi reținute argumentele domnului Nicolai Grogorișin și ale Partidului Schimbării potrivit cărora sesizările depuse de PLDM sunt semnate de o persoană fără împuterniciri, deoarece Comisia Electorală Centrală constată că autorul sesizării s-a conformat cerințelor organului electoral și a eliminat neajunsurile privind condițiile de formă ale sesizărilor, prezentând în termenul acordat procură care confirmă împuternicirile domnului Sergiu Suharenco.

            19. Cu referire la respectarea termenului de examinare a sesizărilor, reținem că, având în vedere obiectul lor și natura pretențiilor înaintate, acestea nu întrunesc criteriile unei contestații, în sensul Codului electoral nr. 325/2022, respectiv urmează a fi examinate ținând cont de termenul general în care o procedură administrativ trebuie finalizată.

Conform art. 60 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, termenul general în care o procedură administrativă trebuie finalizată este de 30 de zile, dacă legea nu prevede altfel.

În contextul celor expuse mai sus, conchidem că termenul de examinare a prezentelor sesizări este respectat, iar argumentele domnului Nicolai Grigorișin și ale Partidului Schimbării, potrivit cărora PLDM urma să respecte termenele și condițiile pentru o contestație în sensul art. 91 din Codul electoral nr. 325/2022, nu pot fi reținute.

 

 

V. Considerentele Comisiei Electorale Centrale  

20. Examinând speța și materialele anexate, inclusiv poziția participanților la procedura administrativă, Comisia Electorală Centrală relevă următoarele aspecte de fapt și de drept.

Conform art. 87 și 88 din Codul administrativ nr. 116/2018, în procedura administrativă autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt, iar participanții la procedura administrativă sunt obligați să colaboreze în cadrul cercetării acestei stări.

21. Cu referire la pretinsele acțiuni de agitație electorală ale domnului Nicolai Grigorișin, precum și de utilizare ilegală de către acesta a resurselor administrative, reținem  că, în conformitate cu art. 1 din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală este „autoritate publică independentă și apolitică, înființată pentru realizarea politicii electorale, care are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor, supravegherea și controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale”.

De asemenea, conform art.18 din cod, „Misiunea Comisiei Electorale Centrale este crearea condițiilor optime pentru exercitarea nestingherită de către cetățenii Republicii Moldova a dreptului constituțional de a alege și de a fi aleși în cadrul unor alegeri libere și corecte, inclusiv prin asigurarea respectării legislației cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale”.

Din normele menționate mai sus se deduce rolul principal al Comisiei în asigurarea unor alegeri corecte, precum și în respectarea legislației electorale.

22. Articolul 1 din Codul electoral nr. 325/2022 definește noțiunea de agitație electorală ca fiind acele apeluri, declarații, precum și acțiuni de pregătire și difuzare a informației care au scopul de a-i determina pe alegători să-și dea votul pentru unii sau pentru alți concurenți electorali.

După cum rezultă din definiție, scopul de bază al agitației electorale este de a „determina alegătorii să voteze pentru unul sau alt concurent electoral”, fiind esențiale două elemente: 1) „agitația electorală să emane de la un candidat în alegeri/concurent electoral sau de la un subiect care îl reprezintă” și 2) „să existe îndemnul la susținere în alegeri”.

23. Astfel, pentru a aprecia corectitudinea acțiunilor descrise în sesizări urmează de clarificat, dacă conținutul materialului video invocat are un caracter electoral, care ar putea crea avantaje în perioada electorală a alegerilor locale generale stabilite pentru data de 5 noiembrie 2023.

  Materialul video (anexat ca probă de autorul sesizărilor) este intitulat „Nicolai Grigorișin, primarul mun. Bălți” și reprezintă o înregistrare cu o durată de aproximativ 17 minute, ce reflectă o vizită a domnului Nicolai Grigirișin la un centru pentru copii. Conform informației de pe pagina de Facebook a domnului Nicolai Grigorișin, acest video a fost realizat la data de 11 august 2023, adică în perioada electorală a alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 (perioada electorală a început la data de 7 august 2023).

24. Analizând conținutul înregistrării video la prima vedere, Comisia constată lipsa elementelor specifice pentru agitația electorală. Domnul Nicolai Grigorișin se prezintă în calitate de primar în exercițiu al municipiului Bălți, și nu în calitate de candidat desemnat la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. Totodată, materialul video nu conține îndemnul domnului Nicolai Grigorișin de a fi susținut în calitate de candidat în cadrul alegerilor menționate.

25. Pe de altă parte, reținem că materialul video conține imagini ce reflectă deplasarea primarului municipiului Bălți la un centru pentru copii, fiind însoțit de mai mulți tineri în tricouri cu inscripția în limba rusă „Лига Перемен  Григоришин Николай” și „Партия Перемен”. În același timp, conform materialului video, tinerii care îl însoțesc depozitează în incinta centrului mai mule cutii cu produse alimentare (sucuri, biscuiți și bomboane), iar domnul Nicolai Grigorișin spune că acestea sunt cadouri pentru copii din partea sa. De asemenea, înregistrarea video prezintă discuțiile privind implicarea în organizarea activităților de agrement pentru copiii din acest centru, inclusiv despre crearea unei noi organizații de tineri „Лига Перемен / Liga Schimbării”.

26. Conform aceluiași video, domnul Nicolai Grigorișin promite că vor fi efectuate lucrări de reparație, inclusiv schimbate două geamuri și montată o rampă de acces lângă scările instituției. La finalul video-ului, primarul municipiului Bălți anunță despre intenția de a renova spațiul adiacent instituției în vederea construcției locurilor de parcare.

27. În esență, Comisia scoate în evidență acele secvențe din materialul video despre fapte și acțiuni, a căror conformitate trebuie clarificată în sensul dacă sunt în corespundere cu prevederile cadrului normativ aferent. Respectiv, necesită a fi apreciată legalitatea acțiunilor de colectare (achiziționare) a produselor alimentare specificate supra, resursele de finanțare pentru colectarea (achiziționarea) acestora, modul de constituire și implicare a Ligii Schimbării la aceste acțiuni, determinarea statutului raporturilor juridice dintre primarul municipiului Bălți, Liga Schimbării și Partidul Schimbării.

28. Corespunzător, deși din materialul video nu se deduce expres „îndemnul la vot”, totuși promisiunile făcute în perioada electorală privind renovarea instituției prin utilizarea de resurse publice urmează a fi apreciate critic.

29. De asemenea, trebuie apreciate critic inclusiv acțiunile domnului Nicolai Grigorișin de oferire a unor cadouri sub formă de produse alimentare. Din materialul video pot fi desprinse mesaje, precum: „Le-am adus cadouri” (min. 0.39), „Astăzi am adus copiilor suc, bomboane, biscuiți” (min. 03.41).

            30. A priori, având în vedere acțiunile desprinse din materialul video, Comisia apreciază că acestea contravin prescripțiilor legale stabilite prin Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică. Astfel, potrivit art. 10 alin. (3) din legea menționată, demnitarul, în exercitarea atribuțiilor funcționale, trebuie să se abțină de la propagarea doctrinei şi ideologiei partidului sau organizației social-politice al cărei membru sau al cărei exponent este, inclusiv să se abțină de la participarea la colectarea de fonduri, la folosirea resurselor administrative, la afișarea însemnelor sau a obiectelor inscripționate cu sigla sau cu denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora, de la crearea sau contribuirea la crearea unor subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul autorității publice pe care o conduce sau în al cărei cadru îşi exercită funcția de demnitate publică.

31. În același timp, art. 1 din Codul electoral nr. 325/2022 definește noțiunea de resurse administrative ca fiind acele resurse umane, financiare și materiale de care dispun în egală măsură persoanele cu funcții de demnitate publică, persoanele cu funcții de răspundere și funcționarii publici și care derivă din controlul acestor persoane asupra personalului, a resurselor financiare și a alocațiilor din bugetul public național, din accesul la facilitățile publice sau din administrarea de către aceste persoane a bunurilor mobile și imobile ce fac parte din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

32. În aceeași ordine de idei, reiterăm recomandările formulate de Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept în Liniile directoare comune privind prevenirea și combaterea utilizării abuzive a resurselor administrative în cursul proceselor electorale, aprobate la Strasbourg pe 9 octombrie 2015. Astfel, utilizarea abuzivă a resurselor administrative se produce inclusiv în preajma alegerilor și prin intermediul difuzării informației avantajoase ce ar putea influența preferințele alegătorilor utilizând resurse publice în acest sens, la care nu au acces alți potențiali concurenți electorali, ceea ce, pe de o parte, îi pune pe candidați în condiții de inegalitate, contrar principiului de egalitate de șanse în finanțarea campaniilor electorale stabilit de art. 50 lit. b) din Codul electoral nr. 325/2022, iar pe de altă parte, se folosesc resurse financiare ale statului contrar interesului comun, în scopul dobândirii eventualelor avantaje electorale.

33. Având în vedere referințele legale, Comisia Electorală Centrală atrage atenția asupra responsabilităților ce le revin autorităților și instituțiilor publice în cadrul perioadei electorale. În acest sens, atât demnitarii, funcționarii publici, cât și personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice au sarcina de a-și exercita atribuțiile în limita competențelor legale stabilite, fără a se folosi de statutul deținut, fiind responsabili de utilizarea eficientă și echitabilă a resurselor administrative, precum și de a nu admite favoruri sau abuzuri în raport cu subiecții implicați în procesul electoral, inclusiv cu cei care manifestă intenția de implicare.

34. În același timp, reținem că părțile reclamate, domnul Nicolae Grigorișin și Partidul Schimbării, prin răspunsurile date nu au prezentat argumente cu privire la revendicările autorului sesizărilor. Astfel, în lipsa unei poziții formulate, precum și în limita materialelor la dosarul administrativ, nu poate fi stabilită modalitatea de constituire și implicare a Ligii Schimbării în aceste acțiuni, precum și determinarea statutului raporturilor juridice dintre primarul municipiului Bălți, Liga Schimbării și Partidul Schimbării, inclusiv modul de implicare și susținere a acestor acțiuni de către Partidul Schimbării. Or, clarificarea acestor fapte este relevantă în contextul exercitării de către Comisie a atribuțiilor de supraveghere și control privind finanțarea activității partidelor politice.

35. Respectiv, în calitate de organ de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice, Comisia va supraveghea cheltuielile suportate de Partidul Schimbării la etapa prezentării rapoartelor financiare în condițiile Legii nr. 294/2007 privind partidele politice.

36. În aceeași ordine de idei, reamintim că utilizarea ilicită a resurselor administrative, inclusiv favorizarea sau consimțirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative, în perioadele electorale, constituie componentă a contravenției, dacă nu este infracțiune, în condițiile art. 481 alin. (7) din Codul contravențional nr. 218/2008. În acest sens, competența de a examina faptele contravenționale stabilită la norma menționată revine Ministerului Afacerilor Interne.

37. În același timp, notăm că atribuțiile de exercitare a controlului asupra modului de formare, de administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice revin Curții de Conturi.

38. Având în vedere că potrivit probei video nu pot fi constatate sursa de finanțare pentru colectarea (achiziționarea) produselor alimentare donate și scopul acțiunilor de colectare (achiziționare) a acestora, precum și în lipsa unei poziții a părților reclamate, considerăm judicios de a remite prezenta hotărâre Curții de Conturi și Ministerului Afacerilor Interne pentru examinarea și calificarea juridică a acțiunilor sesizate și, după caz, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare.

39. Cu referire la argumentul autorului sesizării potrivit căruia prin participarea domnului Nicolai Grigorișin la proiectul social „Cu grijă pentru bălțeni” se încalcă regimul juridic al incompatibilităților și al restricțiilor, Comisia relevă următoarele.

Conform art. 12 alin. (1) și (2) din Legea integrității nr. 82/2017, activitatea profesională a agentului public care ocupă o funcție publică, inclusiv o funcție publică cu statut special sau o funcție de demnitate publică, precum și a altor subiecți ai declarării averii și intereselor personale, se supune limitărilor de publicitate pentru a evita favorizarea entităților din sectorul privat. În vederea respectării regimului juridic al incompatibilităților, al restricțiilor în ierarhie și al limitărilor de publicitate în cadrul entității publice, agentul public prevăzut la alin. (1) este obligat să nu admită folosirea numelui său, însoțit de calitatea sa de agent public, a vocii ori a semnăturii sale în orice formă de publicitate în favoarea unui agent economic sau a vreunui produs comercial, național ori străin.

40. Potrivit art. 25 alin. (4) lit. c) din aceeași lege, autoritatea responsabilă de aplicarea măsurilor de control al respectării regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor în sectorul public este Autoritatea Națională de Integritate.

41. În conformitate cu art. 29 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, persoanele fizice sau persoanele juridice pot depune, în condițiile legii, sesizări la Autoritatea Națională de Integritate în formă scrisă, prin poștă, prin fax sau în format electronic ori în mod verbal.

42. Prin urmare, deși autorul sesizării solicită Comisiei Electorale Centrale să fie sesizată Autoritatea Națională de Integritate în partea ce ține de pretinsele acțiuni ale domnului Nicolai Grigorișin privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, concluzionăm că legislația prevede suficiente mecanisme legale care să permită PLDM să se adreseze direct Autorității Naționale de Integritate.

Deopotrivă, potrivit art. 93 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția, ori în lipsa unor probe concludente (anexate la sesizări) care ar demonstra încălcarea de către domnul Nicolai Grigorișin a regimului juridic al incompatibilității, restricțiilor și limitărilor face imposibilă transmiterea prezentelor sesizări conform competenței către Autoritatea Națională de Integritate.

43. Cât privește criticile autorului sesizării vizavi de buletinul informativ denumit „Primăria transparentă – ghid informativ despre municipiul Bălți” (august 2023), Comisia Electorală Centrală reține că acestea anterior au mai făcut obiectul altei sesizări examinate de organul electoral prin hotărârea nr. 1193/2023 „Cu privire la sesizarea Mișcării Profesioniștilor „Speranța-Надежда”” din 11 august 2023.

44. Potrivit art. 137 alin. (1) din Codul administrativ, nr. 116/2018 dacă într-un caz autoritatea publică și-a exercitat dreptul discreționar într-un anumit mod, atunci în cazuri similare ea este obligată să își exercite dreptul discreționar în același mod.

Astfel, conform pct. 2 - 4 din hotărârea menționată mai sus, Comisia Electorală Centrală a constatat că buletinele informative „PRIMĂRIA TRANSPARENTĂ” nr. 1 (mai 2023) și nr. 2 (august 2023) nu întrunesc condițiile pentru mesajele de interes public în sensul Legii nr. 62/2022 cu privire la publicitate, a interzis difuzarea acestora și a obligat Primăria municipiului Bălți să elimine din spațiul public versiunea tipărită a acestora.

45. În privința celorlalte încălcări invocate, Comisia reține că autorul sesizărilor nu a prezentat probe concludente în susținerea afirmațiilor sale. Or, potrivit art. 93 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția. Respectiv, invocarea unor încălcări fără probarea pretinselor neconformități nu echivalează cu un argument. Simpla descriere a faptelor calificate ca fiind necorespunzătoare prescripțiilor legale, fără prezentarea unui probatoriu în susținerea acestora, nu constituie temei pentru examinarea revendicărilor formulate.

46. Suplimentar menționăm că, potrivit prevederilor art. 17 din Codul administrativ nr. 116/2018, autorul sesizărilor nu a revendicat încălcarea drepturilor sale, în particular a celor electorale. Or,  excepția pe partea cerinței de invocare a dreptului vătămat se referă la cererile depuse în condițiile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022. Respectiv, prin sesizările depuse de către PLDM, Comisia constată că drepturile electorale ale acestuia nu i-au fost lezate. În plus, PLDM nu a prezentat argumente privind încălcarea drepturilor sale electorale, invocând doar încălcarea legislației de către alți subiecți. Dat fiind faptul că nu poate identifica, din oficiu, argumentele în favoarea autorului sesizărilor, Comisia nu se va pronunța asupra soluției de fond, ci va lua act de sesizările depuse.

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 și 32 din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 78 alin. (1) și 209 din Codul administrativ nr. 116/2018, Regulamentului de activitate al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea nr. 1098/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1. Se ia act de sesizările nr. CEC-7/6251 din 22 august 2023 și nr. CEC-7/6257 din 23 august 2023 ale Partidului Liberal Democrat din Moldova.
  2. Se atenționează domnul Nicolai Grigorișin, primarul municipiului Bălți, asupra obligației de a-și executa corespunzător competențele, prerogativele și obligațiile ce decurg din exercitarea funcției de demnitate publică, fără a se folosi de statutul deținut, inclusiv asupra gestionării eficiente și echitabile a resurselor administrative în perioada electorală.
  3. Se atenționează Partidul Politic „Partidul Schimbării” asupra respectării dispozițiilor legale în procesul de implicare și realizare a activităților politice și electorale, inclusiv a condițiilor și modulului de susține a acestor activități în perioada electorală.

4. Prezenta hotărâre se remite, spre examinare în limita competenței, Curții de Conturi și Ministerului Afacerilor Interne.

5. Hotărârea se transmite pentru informare participanților la procedura administrativă.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, municipiul Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 19 septembrie 2023

Nr. 1286