logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Lista deputaților/primarilor/consilierilor locali


https://a.cec.md/ro/componenta-consiliilor-locale-3122_90062.html

Sistemul informațional SIAS „Alegeri” al Comisiei Electorale Centrale conține o componentă funcțională numită „Rotația”, reprezentând o bază de date privind componența numerică, nominală și politică a consiliilor locale de nivelurile I și II stabilită conform rezultatelor alegerilor locale generale. Prin intermediului modulului „Rotația”, Comisia Electorală Centrală ca autoritate unică ce atribuie mandatele de consilier local asigură evidența modificărilor din listele de consilieri apărute &

Comisia Electorală Centrală în calitate de organ specializat în domeniul electoral inițiază procedura de validare a mandatelor de deputat în Parlamentul Republici Moldova, atribuie mandatele de consilier local, asigură evidența modificărilor deținătorilor de mandate apărute în urma procesului de ridicare și/sau atribuire a mandatelor și vizualizarea acestor modificări pe pagina web oficială.

Comisia Electorală Centrală în temeiul Legii nr. 101/2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”, a elaborat și implimentat  Sistemul informațional SIAS „Alegeri” în scopul automatizării proceselor de pregătire, de desfăşurare şi de totalizare a rezultatelor alegerilor şi ale referendumurilor. Acest sistem informațional al Comisiei Electorale Centrale conține o componentă funcțională numită „Rotația”, care reprezentă o soluție informatică performantă destinată administrării procedurii de ridicare, atribuire și revocare a mandatelor candidaților din scrutinele electorale.

Prin intermediului modulului „Rotația”, Comisia Electorală Centrală asigură evidența mandatelor de: deputați în Parlamentul Republici Moldova, consilieri locali, primari precum și evidența candidaților supleanți la aceste funcții.

Widget-ul permite încorporarea informației actualizate la zi despre componența Parlamentului Republicii Moldova, a consiliilor locale și a primarilor unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II pe orice pagină web de interes despre informația respectivă. Pentru detalii despre încorporarea pe site-uri interesate, vezi serviciidate.cec.md.