logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Particularitățile reflectării campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 au fost discutate în cadrul unei mese rotunde organizate de către CEC


https://a.cec.md/ro/particularitatile-reflectarii-campaniei-electorale-la-alegerile-parlamentare-si--2781_91470.html

La 18 decembrie curent, Comisia Electorală Centrală (CEC) a organizat o masă rotundă, în cadrul căreia au fost descutate particularitățile reflectării campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019. La eveniment au participat reprezentanți ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) și ai radiodifuzorilor naționali și regionali.

La 18 decembrie curent, Comisia Electorală Centrală (CEC) a organizat o masă rotundă, în cadrul căreia au fost discutate particularitățile reflectării campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019. La eveniment au participat reprezentanți ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) și ai radiodifuzorilor naționali și regionali.

 

Pentru fiecare campanie electorală, în conformiatte cu prevederile legislației electorale, CEC elaborează şi aprobă un regulament privind reflectarea alegerilor în mass-media. Documentul include reguli şi principii de urmat în timpul campaniei de către instituțiile audiovizualului, presa scrisă şi cea electronică. În ceea ce privește audiovizualul, Regulamentul CEC se elaborează în baza Concepției (CCA) de reflectare a campaniei electorale şi cu consultarea radiodifuzorilor.    

 

La evenimentul organizat astăzi, participanții au discutat pe puncte proiectul Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. A fost elucidat modul de aplicare a prevederilor Codului electoral în ceea ce privește acordarea timpilor de antenă gratuiți pentru concurenții electorali, condițiile plasării publicității electorale, organizarea dezbaterilor electorale la nivel național și regional (în circumscripții uninominale) și prezentarea rapoartelor către CCA și CEC.

 

Reprezentanții au menționat că aplicarea noilor prevederi ale Codului electoral, în ceea ce privește reflectarea campaniei electorale, reprezintă o nouă provocare, aceasta fiind în contextul modificării sistemului electoral, dar și a organizării, în aceeași zi cu alegerile parlamentare, a referendumului republican.

 

Reprezentanții CCA și ai radiodifuzorilor au venit cu propuneri de îmbunătățire pe marginea proiectului de document. Acesta urmează să fie supus dezbaterilor și aprobării în una din ședințele următoare ale CEC.

 

În acest context, Comsia își reiterează disponibilitatea de a coopera cu mijloacele de informare în masă, dar și ceilalți subiecți electorali, în vederea asigurării unei transparențe maxime a procesului electoral și organizarea unor alegeri libere și corecte.