logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral


https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-activitatea-centrului-de-instruire-2751_106567.html

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral   În temeiul art. 25 lit. c), art. 32 și art. 33 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală hotărăște:   1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral (se anexează). 2. Se abrogă punctul 2 al hotăr&

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral
 
În temeiul art. 25 lit. c), art. 32 și art. 33 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea Centrului de instruire continuă în domeniul electoral (se anexează).
2. Se abrogă punctul 2 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1030/2011 „Cu privire la constituirea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 1 – 6, art. 11).
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 21 iunie 2023
Nr. 1099