logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și de consilier


https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-procedura-de-confirmare-a-2751_106577.html

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și de consilier   În temeiul art. 25 lit. c), q) și r), art. 32 și art. 174 alin.(3) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală                  &

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și de consilier
 
În temeiul art. 25 lit. c), q) și r), art. 32 și art. 174 alin.(3) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală  ho t ă r ă ș t e:
 
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și de consilier (se anexează).
2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 230-237, art. 1291).
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 27 iunie 2023
Nr. 1104