logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți


https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-procedurile-de-tragere-la-2751_106852.html

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți În temeiul art. 25 lit. c), art. 32, art. 68 alin. (4), art. 73 alin. (2),  art. 146 alin. (2), (3), și (6), art. 172 alin. (6) și art. 173 alin. (2) și (4) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: Se

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți

În temeiul art. 25 lit. c), art. 32, art. 68 alin. (4), art. 73 alin. (2),  art. 146 alin. (2), (3), și (6), art. 172 alin. (6) și art. 173 alin. (2) și (4) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

  1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți (se anexează).
  2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art. 1301), cu modificările ulterioare.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                             Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 28 iulie 2023

Nr. 1139