logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice


https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-regulamentului-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politi-2751_106570.html

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice   ÎNREGISTRAT: Ministerul Justiției al Republicii Moldova nr. ___ din __________ Ministra _________ Veronica MIHAILOV-MORARU                                                       &

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea
activității partidelor politice
 
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. ___ din __________
Ministra _________ Veronica
MIHAILOV-MORARU
 
 
În temeiul art. 25 lit. c), art. 26 alin. (1) lit. a), art. 32, art. 57 alin. (6), art. 59 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art. 119), Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice (se anexează).
2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401/2015 „Pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 32-37, art. 249), cu modificările ulterioare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 21 iunie 2023
Nr. 1102