logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali


https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-regulamentului-privind-finantarea-campaniilor-electorale-ale-co-2751_94592.html

HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali   În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c), art. 41 și 43 din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:   1. Se aprobă Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, conform anexei. 2. Regulamentul privind

HOTĂRÎRE

pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea

campaniilor electorale ale concurenților electorali

 

În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c), art. 41 și 43 din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se aprobă Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, conform anexei.

2. Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, cu modificările ulterioare, se va aplica doar pentru alegerile parlamentare noi, pînă la expirarea mandatului Parlamentului de legislatura a X-a.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 17 septembrie 2019

Nr. 2704