logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă


https://a.cec.md/ro/pentru-aprobarea-regulamentului-privind-inregistrarea-prealabila-2751_109788.html

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă     ÎNREGISTRAT: Ministerul Justiției al Republicii Moldova nr. ___ din _________ Ministra __________ Veronica MIHAILOV-MORARU   În temeiul art. 25 lit. c), 32 și 39 din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea prealabilă (

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă

 

 

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr. ___ din _________

Ministra __________

Veronica MIHAILOV-MORARU

 

În temeiul art. 25 lit. c), 32 și 39 din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

  1. Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea prealabilă (se anexează).

2. Comisia Electorală Centrală în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri va asigura ajustarea aplicației „Înregistrarea Prealabilă”.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 10 mai 2024

Nr. 2513