logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”


https://a.cec.md/ro/pentru-modificarea-anexei-la-hotarirea-comisiei-el-2751_83514.html

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2738

din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în

Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”

 

            La 22 noiembrie 2014 a parvenit demersul Partidului Liberal Reformator, prin care se solicită modificarea listei de candidaţi prin excluderea candidaţilor Sandu Victor, Gorenco Gheorghe, Ciobu Denis, Atamuratov Vladimir de la poziţiile 17, 45, 63 respectiv, 76 şi includerea altor 4 candidaţi – Negruţa Veaceslav,  Gherasim Boris, Chisnescu Alexandru, Mardare Mihail. La fel, prin demersul înaintat se solicită schimbarea locului de ordine pentru 91 de poziţii de pe lista celor 100 de candidaţi înregistraţi.

            În temeiul art. 18, art. 46 alin. (6) şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:     

 

          1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”, se expune într-o nouă redacţie, conform anexei.

       2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.       

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                                                  Iurie CIOCAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                         Andrei VOLENTIR

 

Chişinău, 24 noiembrie 2014            

Nr.3022