logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

pentru modificarea punctului 1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4/2021 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021”


https://a.cec.md/ro/pentru-modificarea-punctului-1-al-hotararii-comisiei-electorale-centrale-nr-2751_100952.html

HOTĂRÂRE pentru modificarea punctului 1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4/2021 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021”   În temeiul art. 18 alin. (2), art. 21 alin. (2) și art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:   1. Punctul 1 din

HOTĂRÂRE
pentru modificarea punctului 1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4/2021
Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale
în perioada electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021
 
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 21 alin. (2) și art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
1. Punctul 1 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4/2021 „Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021” cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- din atribuțiile domnului Sergiu Gurduza, membru al Comisiei Electorale Centrale, se exclude textul „- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;”
- se completează la final cu următorul text:
„Lilian Enciu, membru:
- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
Vasile Postolache, membru:
- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
Teodora Vanghelii, membru:
- reprezintă, în cazul în care este delegată, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile..
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 8 decembrie 2021
Nr. 206