logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului „Patrioții Moldovei”, a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)


https://a.cec.md/ro/privind-demersul-de-inregistrare-a-candidatilor-la-functia-de-deputat-2751_99642.html

HOTĂRÂRE

privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului „Patrioții Moldovei”,

a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 7 iunie 2021, domnul Garbuz Mihail a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului „Patrioții Moldovei” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal din data de 14 mai 2021 al ședinței Congresului Partidului „Patrioții Moldovei”, în cadrul căreia au fost desemnați 55 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

6. Declarațiile de avere și interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu conține datele personale cu acces limitat;

7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

8. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

9. Demersul privind confirmarea doamnei Adamean Olga în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot, care reprezintă două litere mari „R” și „F”, ce simbolizează programa electorală a partidului - REFERENDUM.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu prevederile art. 13, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997 și pct. 36 și 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 55 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului „Patrioții Moldovei” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.

    2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Adamean Olga.

4. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 14 iunie 2021

Nr. 4991

 

 

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4991 din 14 iunie 2021

 

 

L I S T A*

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021

din partea Partidului „Patrioții Moldovei”

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul**

Anul naşterii

***

Domiciliul/

reședința****

Apartenenţa

politică

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

1

Garbuz

Mihail

M

1965

Chişinău

PPM

Învățător

Preşedinte PPM

PPM

2

Guriev

Artiom

M

1979

Chişinău

-

Jurist

manager

Agro-Nova Prim SRL

3

Boiadji

Liudmila

F

1975

Chişinău

-

Jurist

Şef direcţie

CNAS-CTAS

Centru

4

Perciun

Serghei

M

1959

Ialoveni

PPM

Jurist

Pensionar

-

5

Revenco

Iurie

M

1963

Chişinău

PPM

Medic

Medic

IMSP

6

Babin

Tatiana

F

1984

Chişinău

-

Economist

Contabil

S.A. „Franzeluţa”

7

Popov

Natalia

F

1959

Slobozia

PPM

Profesor

Pensionar

-

8

Revenco

Irina

F

1981

Chişinău

PPM

Economist

Şomer

-

9

Iordanova

Natalia

F

1978

Chişinău

PPM

-

Asistent personal

DMPDC

10

Covali

Irina

F

1976

Chişinău

PPM

-

Portar

USM

11

Popa

Alexandru

M

1958

Chişinău

-

Constructor

Director

Luminvideo SRL

12

Azizov

Rustam

M

1987

Chişinău

PPM

Evaluator

Şef serviciu

Evrascon Europe

13

Lisnic

Oleg

M

1977

Chişinău

PPM

Jurist

Manager-şef

General Asigurări SA

14

Plămădeală

Iurie

M

1979

Ialoveni

PPM

Manager

Manager

«C@B  com»

15

Cecan

Victoria

F

1979

Chişinău

PPM

Jurist

Specialist principal

Judecătoria Chişinău

16

Ceban

Tatiana

F

1981

Ialoveni

PPM

Politolog

-

-

17

Popova

Alla

F

1979

Slobozia

PPM

Manager

Şomer

-

18

Marin

Tatiana

F

1982

Chişinău

-

Jurist

Specialist principal

Judecătoria Chişinău

19

Bragari

Tamara

F

1957

Chişinău

PPM

Merceolog

Pensionar

-

20

Belogrivţeva

Ecaterina

F

1991

Chişinău

PPM

Programator

Operator

Î.S. „Poşta Moldovei”

21

Adamean

Eva

F

10.05.2003

Chişinău

PPM

-

-

-

22

Anoşina

Antonina

F

1988

Hăncești

PPM

-

-

-

23

Morari

Ecaterina

F

1986

Chişinău

PPM

Pedagog

Asistent de educator

IET-41

24

Carpova

Elena

F

1958

Chişinău

PPM

-

Pensionar

-

25

Adamean

Artur

M

1988

Chişinău

PPM

-

-

-

26

Belogrivţev

Alexandr

M

1985

Chişinău

PPM

Mecanic

Lăcătuş

AUTOPLUS TSV

27

Chiriac

Valeria

F

1999

Glodeni

PPM

Biolog

Biolog

INVITRO DIAGNOSTIC

28

Dorofeev

Oxana

F

1980

Chişinău

PPM

Designer-florist

vânzător

IDEAL DECOR

29

Esmurzaev

Serghei

M

1969

Leova

PPM

-

Şofer de taxi

HIBRID Grup SRL

30

Ianachi

Vladislav

M

1999

Basarabeasca

PPM

Biolog

Biolog

IM INCASO SRL

31

Azizov

Rustam

M

1953

Chişinău

PPM

Jurist 

Pensionar

-

32

Plamadeala

Elena

F

1957

Ialoveni

PPM

Profesor

Profesor

Gimnaziul  «Grigorie Vieru»

33

Cabacenco

Anna

F

1984

Chişinău

PPM

-

-

-

34

Maţapura

Tatiana

F

1990

Chişinău

PPM

Medic

Medic

Centrul Medical „Lactera”

35

Chibalnicova

Irina

F

1990

Chişinău

PPM

-

-

-

36

Gherţescu

Veronica

F

1978

Chişinău

PPM

Consultant

Consultant

CRAFTI-BUSINESS

37

Rezunic

Alexandru

M

1975

Chişinău

PPM

Tehnician radioreleu

Tehnician

GlobalComp

Tehno SRL

38

Ganţa

Cristina

F

1985

or. Sângera

PPM

Pictor

Tapiserist

-

39

Moroz

Vladimir

M

1987

Chişinău

PPM

Inginer

Instalator

ROMVENT SRL

40

Savateev

Alexandr

M

1985

Chişinău

PPM

Mecanic

Mecanic

Uvelir.md

41

Savateeva

Maria

F

1991

Chişinău

PPM

Lucrător social

-

-

42

Ialcovscaia

Galina

F

1993

Chişinău

PPM

-

Casier-expert

Dalmors Grup SRL

43

Iordanova

Tatiana

F

1957

Chişinău

PPM

-

Pensionar

-

44

Adamean

Ala

F

1956

Chişinău

PPM

Asistent medical

Asistent medical

Grădiniţa nr. 105

45

Ceban

Svetlana

F

1974

Chişinău

PPM

-

Casier

DALMORS-GRUP

46

Ceban

Dumitru

M

1979

Chişinău

PPM

Merceolog

Manager

Transfiermet SRL

47

Lisnic

Alexandra

F

2001

Chişinău

PPM

Studentă

-

-

48

Cabacenco

Anatoli

M

1989

Chişinău

PPM

Şofer

Şomer

-

49

Gherţescu

Tudor

M

1943

Chişinău

PPM

Sudor

Pensionar

-

50

Savastin

Gheorghe

M

1958

Căuşeni

PPM

-

Şomer

-

51

Cramarenco

Ala

F

2001

Chişinău

PPM

Studentă

-

-

52

Creţu

Eugeniu

M

1990

Chişinău

PPM

Jurist

Specialist principal

Judecătoria Chişinău

53

Lisnic

Iana

F

1977

Chişinău

PPM

Finanţe şi credit

Contabil

DETS s. Centru

54

Bartaş

Alexandr

M

1962

Chişinău

-

Lăcătuş

Şomer

-

55

Taran

Natalia

F

1986

Chişinău

-

Compactor broşator

Mașinist poligrafic

Tipografia Centrală

 

  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 60% sau 33 femei și 40% sau 22 bărbați.

____________

*Lista de candidați nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii

****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, orașul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, și la reședință, înscriu adresa de la reședința valabilă

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4991 din 14 iunie 2021

 

 

 

Simbolul electoral al Partidului „Patrioții Moldovei”

 

 

Simbolul electoral reprezintă două litere mari „R” și „F”, ce simbolizează programa electorală a partidului - REFERENDUM.

 

 

 

R F             

R F