logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor ) la proiectul Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale „Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006”


https://a.cec.md/ro/sinteza-obiectiilor-si-propunerilor-recomandarilor-la-proiectul-hotaririi-comisi-2814_89237.html