Prioritățile CEC pe segmentul de reformă electorală au fost expuse în cadrul unor discuții publice

  • 17.12.2021
  • 5075
  • 0

Astăzi, 17 decembrie 2021, Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, a participat la un eveniment în format on-line, cu genericul „Reforma Codului electoral: priorități și arii de intervenție”, organizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în parteneriat cu Coaliția civică pentru alegeri libere și corecte.

Vicepreședintele CEC a menționat că una din prioritățile de bază ale actualei componențe a Comisiei, de la preluarea mandatului, ține de perfecționarea cadrului legal. În acest sens, au fost realizați mai mulți pași, conform angajamentelor asumate public de către Comisie. A fost creat grupul de lucru care urmează să identifice conceptele de bază a reformei, iar ulterior, la prima etapă acestea vor fi înaintate experților și partenerilor de dezvoltare pentru analiză și verificare pe dimensiunea tehnică, apolitică. La începutul anului viitor, Comisia își propune să definitiveze proiectul și să inițieze dezbateri publice cu implicarea tuturor actorilor interesați sau vizați. Ulterior, proiectul de lege va fi transmis Parlamentului Republicii Moldova.

Pavel Postica și-a exprimat încrederea că asemenea discuții reprezintă un bun început pentru realizarea acestui scop și a reiterat angajamentul autorității electorale în realizarea reformei legislației electorale. Chiar dacă sunt încă în proces de elaborare, a menționat că chestiunile principiale la care trebuie să răspundă reforma electorală țin de permanentizarea organelor electorale, clarificarea mandatului și componenței membrilor CEC, transparentizarea finanțării campaniei electorale și fortificarea atribuției de control a CEC pe segmentul de finanțare politică. Alte aspecte relevante țin de implementarea metodelor alternative de vot, digitalizarea procesului electoral dar și clarificarea mecanismului de soluționare a litigiilor electorale.

Participanții la eveniment au abordat la rândul lor aspectele importante din punctul lor de vedere ce se referă la modificarea structurii și a mandatului Comisiei, precum și la permanentizarea organelor electorale inferioare. Participanții s-au referit și s-au expus viziunile conceptuale pe asigurarea transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, soluționarea litigiilor electorale, reflectarea alegerilor de către mijloacele de informare în masă, dar și la oportunitatea implementării unor metode alternative de vot.

Discuțiile s-au finalizat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, unde cei prezenți și-au prezentat viziunea proprie asupra reformei legislației electorale.