Nr. 4935 - privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 31.05.2021
  • 1063
  • 0
HOTĂRÂRE
privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”,
a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La 24 mai 2021, domnul Năstase Andrei a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:
1. Procesul-verbal nr. 24/05 al ședinței Consiliului Național Politic al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” din 23 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 101 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
3. Datele biografice ale candidaților;
4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
6. Declarațiile de avere și interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu vor conține datele personale cu acces limitat;
7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
8. Declarațiile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;
9. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;
10. Demersul privind confirmarea domnului Botnarenco Ion în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata perioadei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către domnul Botnarenco Ion a studiilor de licență în domeniul juridic;
11. Demersul privind confirmarea doamnei Țurcanu Ionela în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).
Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot, care reprezintă cuvântul „PLATFORMA” – primul cuvânt din denumirea partidului, scris cu litere mari, cu fontul Aharoni Bold, poziționat în partea superioară a semnului permanent și cuvântul ,,DA” – acronimul denumirii ,,Demnitate și Adevăr” amplasat pe mijlocul semnului, scris cu litere mari, fontul Aharoni Bold, pe fundal în formă de dreptunghi.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În conformitate cu prevederile art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997 și pct. 36 și 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Se înregistrează 101 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei.
    2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.
3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Botnarenco Ion.
4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Țurcanu Ionela.
5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 31 mai 2021
Nr. 4935
 
 
Anexa nr. 1
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4935 din 31 mai 2021
 
 
L I S T A*
candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021
din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”,
 
Nr.
d/o
Numele
Prenumele
Sexul**
Anul naşterii
***
Domiciliul/
reședința****
Apartenenţa
politică
Profesia
Funcţia
Locul de muncă
1
Năstase
Andrei
M
1975
mun. Chișinău,
or. Codru
Platforma DA
Jurist
Președinte
Platforma DA
2
Slusari
Alexandru
M
1974
Chișinău
Platforma DA
Jurist, istoric
Deputat
Parlamentul Republicii Moldova
3
Munteanu
Igor
M
1965
Chișinău
Platforma DA
Științe administrative, Politici publice, drept
Deputat
Parlamentul Republicii Moldova
4
Plîngău
Dinu
M
1994
Edineț
Platforma DA
Jurist
Deputat
Parlamentul Republicii Moldova
5
Grigoriu
Inga
F
1979
mun. Chișinău,
or. Sângera
Platforma DA
Arte dramatice
Deputat
Parlamentul Republicii Moldova
6
Vovc
Liviu
M
1989
Ialoveni
Platforma DA
Arhitect
Deputat
Parlamentul Republicii Moldova
7
Ciobanu
Maria
F
1953
Nisporeni
  •  
Profesoară
Deputat
Parlamentul Republicii Moldova
8
Terguță
Ion
M
1972
or. Chișinău
Platforma DA
Jurnalist,
economist
Secretar general
Platforma DA
9
Macari
Stela
F
1976
Chișinău
Platforma DA
Inginer constructor modelier
Deputat
Parlamentul Republicii Moldova
10
Stanțieru
Iana
F
1985
Adresa: Belgia, Rue le correge,
Brussels
 
-
Economist
Manager inovare Resurse Umane
Johnson & Johnson
11
Boeștean
Constantin
M
1962
mun. Chișinău
Platforma  DA
Jurist
Conferențiar universitar
USEFS
12
Moțpan
Chiril
M
1958
Chișinău.
Platforma  DA
Filolog, jurist
Deputat
Parlamentul Republicii Moldova
13
Năstase
Vasile-Andrei
M
1963
mun. Chișinău,
 or. Cricova
Platforma  DA
Jurnalist
Deputat
Parlamentul Republicii Moldova
14
Marandici
Veaceslav
M
1964
r. Telenești,
 s. Mândrești
Platforma  DA
Inginer constructor
Administrator
SRL Viamar
15
Marian -Bogos
Victoria
F
1987
r. Ialoveni,
s. Sociteni
Platforma  DA
Jurist
Vicepreședinte
Consiliul raional Ialoveni
16
Petic
Gheorghe
M
1977
mun. Ungheni.
Platforma  DA
Inginer mecanic
-
șomer
17
Gaidău
Ina
F
1984
Chișinău
Platforma  DA
Economist
Consilier
Consiliul municipal Chișinău
18
Conea
Svetlana
F
1953
Drochia
Platforma  DA
Contabil
Pensionar
Pensionar
19
Dînga
Andrei
M
1977
Ștefan Vodă
Platforma  DA
Economist
Conducător
SRL Ecoalimentprim
20
Tănase
Lilia
F
1974
Hâncești
Platforma  DA
Medic pediatru
Vicepreședinte
Consiliul raional Hâncești
21
Donțu
Anatolie
M
1979
Căușeni
Platforma  DA
Manager economist
Primar
Primăria or. Căușeni
22
 Arama
Angela
F
1963
Chișinău
-
Jurnalist
Consilier
Parlamentul Republicii Moldova
23
Doroș
Aliona
F
1984
Chișinău
Platforma  DA
Contabil
Consilier
Consiliul municipal Chișinău
24
Cebanaș
Zinaida
F
1969
Râșcani
Platforma  DA
Economist
Director
SRL Bizcebmol
25
Tesa
Iurie
M
1984
Chișinău.
Platforma  DA
Inginer
Consilier
Consiliul municipal Chișinău
26
Borta
Vasile
M
1962
r. Ialoveni,
 s. Costești
-
Jurist
Primar
Primăria Costești
27
Nicolaev
Elena
F
1966
r. Anenii Noi,
 s. Șerpeni
Platforma  DA
Pedagog
Primar
s. Șerpeni Anenii Noi
28
Leancă
Victor
M
1939
Chișinău
Platforma  DA
Pedagog
Președinte
Uniunea Pensionarilor
29
Maxian
Victor
M
1975
Florești
Platforma  DA
Jurist
Reprezentant comercial
SA ATC – Agrotehcomerț
30
Bulgac
Edvard
M
1973
Chișinău
 Platforma DA
Agronom
Director
SRL Faunus-PRIM
31
Ursachi
Angela
F
1972
r. Rezina,
s. Mateuți
Platforma  DA
Profesor
Primar
s. Mateuți
32
Cojocari
Ștefan
M
1992
Edineț
Platforma  DA
Jurist
Consultant
ANRCTI
33
Țurcan
Ilie
M
1957
Chișinău
Platforma  DA
Pedagog
Pedagog
ȘPT 7
34
Tîșcul
Ala
F
1964
mun. Chișinău,
 or Codru
Platforma  DA
Pedagog
Profesor de limbă franceză
Centrul de excelență în construcții
35
Maimescu
Sava
M
1957
Chișinău
Platforma DA
Jurist
Conferențiar universitar
USM
36
Duca
Zinaida
F
1980
mun. Chișinău,
 com. Bubuieci
Platforma  DA
Economist
Consilier
Consiliul municipal Chișinău
37
Butucea
Eugeniu
M
1985
r. Criuleni,
 s. Porumbeni
Platforma  DA
Economist, jurist
Administrator
Salubris Grup SRL  
38
Stavinschi
Liuba
F
1961
Rezina
 
Pedagog
Specialist principal
Palatul raional de cultură
39
Rotari
Sergiu
M
1968
Chișinău
Platforma  DA
Pedagog
Consilier
Consiliul municipal Chișinău
40
Prisăcaru
Sergiu
M
1967
Cimișlia
Platforma  DA
Marketolog
-
șomer
41
Cozulea
Stanislav
M
1972
Nisporeni
Platforma  DA
Medic stomatolog
SRL Nisdent-S
Medic stomatolog
42
Vataman
Maria
F
1998
r. Ialoveni, s. Rezeni
Platforma DA
Politolog
Asistent parlamentar netitular
Parlamentul Republicii Moldova
43
Arapan
Leon
M
1981
Călărași
Platforma  DA
Jurist
Consultant
General Asigurări SA
44
Bobrov
Valeriu
M
1960
Hâncești
Platforma  DA
Jurist
Consilier
Consiliul raional Hâncești
45
Cebotari
Serghei
M
1982
Nisporeni s Soltănești
Platforma DA
 
-
-
46
Ciobanu
Doina
F
1986
Leova
Platforma  DA
Pedagog
Profesoară de limbă română/franceză
IP LT Mihai Eminescu
47
Rotaru
Igor
M
1984
Chișinău
Platforma  DA
Economist
Administrator
OPP Defender Security
48
Rosca
Iulia
F
1984
mun. Orhei,
s. Ciocâlteni
Platforma  DA
Psiholog
Inginer
SE Bornetze SRL
49
Guzun
Lidia
F
1973
r. Criuleni,
 s. Măgdăcești
Platforma  DA
Designer de interior
Consilier raional
Consiliul raional Criuleni
50
Tutunaru
Tudor
M
1968
Sângerei
Platforma  DA
Profesor muzică
Vicepreședinte
Consiliul raional Sângerei
51
Dvorniciuc
Dumitru
M
1952
Cimișlia
Platforma  DA
Medic
Medic neurolog
Spitalul raional Cimișlia
52
Tronciu
Carina
F
1995
mun. Bălți
Platforma DA
Jurist
Asistent parlamentar netitular
Parlamentul Republicii Moldova
53
Ulinici
Daniel
M
1994
Nisporeni
Platforma DA
Licențiat în arte
Asistent parlamentar netitular
Parlamentul Republicii Moldova
54
Iovu
Elizaveta
F
1985
Strășeni
Platforma DA
Pedagog
Profesor de limbă română
IPLT Mihai Eminescu
55
Nour
Valentina
F
1968
Călărași
Platforma  DA
Profesor de istorie
Pedagog
Serviciul de asistenta psiho-pedagogică
56
Lucașciuc
Igor
M
1964
Ocnița
Platforma  DA
Jurist
Șef adjunct
Stația Ocnița ÎS CFM
57
Terenti
Victor
M
1968
r. Dubăsari,
s. Molovata
Platforma  DA
Tehnician mecanic
SC TEVI-Agro SRL
Director
58
Scutari
Vladimir
M
1957
r. Briceni,
s. Corjeuți
Platforma  DA
Mecanizator
Pensionar
-
59
Cveatcovschi
Roxana
F
2000
Drochia
Platforma  DA
-
-
-
60
Axentii
Dmitrii
M
2001
Chișinău
 
 
 
 
61
Gaidibadi
Ghenadie
M
1985
r. Rezina,
 s. Țăhnăuți
Platforma  DA
Chimist tehnolog
Primar
Primăria Țareuca
62
Petrov
Magdalena
F
1992
Sângerei
Platforma  DA
Pedagog
Consilier raional
Consiliul raional Sângerei
63
Cazacu
Vasile
M
1968
Chișinău
Platforma  DA
Controlor casier
Primar
s. Crăsnășeni
r. Telenești
64
Vartic
Angela
F
1966
mun. Chișinău,
 or Durlești
Platforma  DA
Economist
Director
SRL Medeea - clasic
65
Răcilă
Filip
M
1961
r. Basarabeasca,
s. Carabetovca
Platforma  DA
Inginer mecanic
 
 
66
Postolachi
Natalia
F
1980
Chișinău
Platforma  DA
Economist
Specialist achiziții publice
Medglobalfarm SRL
67
Mariț
Valentina
F
1999
 
 
 
 
 
68
Cojocaru
Adrian
M
1991
r. Căușeni,
 s. Baimaclia
Platforma  DA
Jurist
Primar
s. Baimaclia
69
Zelinski
Octavian
M
1981
Anenii Noi
Platforma  DA
Istoric
vicepreședinte
Consiliul raional Anenii Noi
70
Horea
Pavel
M
1998
r. Hâncești,
 s. Caracui
Platforma DA
Contabil, relații internaționale
Asistent parlamentar netitular
Parlamentul Republicii Moldova
71
Afanas
Cristian
M
1994
r. Soroca,
 s. Hristici
Platforma  DA
Jurist
Asistent parlamentar netitular
Parlamentul Republicii Moldova
72
Caraman
Vera
F
1977
mun. Chișinău,
 s. Colonița
Platforma  DA
Felcer laborant
Felcer laborant  histolog
IMSP SCM Sfânta Treime
73
Burghelea
Ludmila
F
1964
Călărași s Seliștea Nouă
Platforma  DA
Inginer
Primar
Primăria Tuzara Călărași
74
Jitari
Cristina
F
1992
mun. Chișinău, com. Grătiești, s Hulboaca
Platforma  DA
Jurist
Consilier
Parlamentul Republicii Moldova
75
Heghea
Sergiu
M
1998
Chișinău
Platforma  DA
Politolog
Consilier
Parlamentul Republicii Moldova
76
Tataru
Sorin
M
1973
r. Dubăsari,
s. Oxentia
Platforma  DA
Mecanic
-
-
77
Lupașcu
Vladimir
M
1952
Chișinău
Platforma  DA
Economist
Pensionar
-
78
Buruian
Nelli
F
1958
Anenii Noi
Platforma  DA
Medic
Medic de familie
IMSP CS Anenii Noi
79
Russu
Veaceslav
M
1984
Bălți
Platforma  DA
Pedagog
Profesor de matematică informatică
Gimnaziul Vasile Bogdan
 s. Șaptebani
80
Leancă
Viorica
F
1976
Chișinău
Platforma  DA
Pedagog
Conferențiar universitar
Academia militară
81
Postovan
Mihail
M
1949
Chișinău
Platforma  DA
Profesor, inginer
Pensionar
-
82
Gurițanu
Nina
F
1983
Ialoveni
Platforma  DA
Pedagog
Profesor
Centrul de excelență în construcții
83
Grajdean
Ion
M
1968
Orhei
Platforma  DA
Tehnician constructor
Administrator
SRL Ariametria
84
Poștaru 
Constantin
M
1967
r. Călărași,
s. Hoginesti
Platforma  DA
Inginer agronom
Primar
s. Hoginești
85
Drăguțan
Natalia
F
1980
Ialoveni
Platforma  DA
Jurist
Șef direcție economie
CR Ialoveni
86
Tomșa
Andrei
M
1963
Leova
Platforma  DA
Jurist
Agent securitate internă
OPP Talion SRL
87
Cheptene
Victor
M
1988
Strășeni
Platforma DA
Inginer electric
Maistru electric
ÎS Moldelectrica SE Strășeni 330
88
Vremere
Cristina
F
1990
r. Ștefan Vodă,
s. Talmaza
Platforma DA
Jurist
-
-
89
Ciobanu
Remus
M
1970
Donduseni 
Platforma DA
Inginer
Director
SRL Constructor- Comfort
90
Grigoraș
Ala
F
1971
mun. Chișinău,
com. Grătiești
Platforma  DA
Asistent medical
Asistentul medicului de familie
IMSPCS Grătiești
91
Vapnișin
Oxana
F
1983
Strășeni s Țigănești
Platforma DA
pedagog
Profesor  de limbă română
IPLT Gaudeamus. or. Chișinău
92
Munteanu
Adelina
F
1998
mun. Ungheni,
 s. Costuleni
Platforma DA
politolog
Asistent parlamentar netitular
Parlamentul Republicii Moldova
93
Rabii
Ruslan
M
1976
Chișinău
Platforma  DA
Actor
Manager proiect
IP LT Alexei Mateevici,
or. Șoldănești
94
Olievschi
Diana
F
1982
Râșcani
Platforma  DA
Pedagog
Profesor metodist
 IP Colegiul agroindustrial Râșcani
95
Carandiuc
Boris
M
1947
Ialoveni
Platforma  DA
Inginer energetician
Pensionar
Pensionar
96
Furnic
Alexandru
M
1972
mun. Chișinău,
com. Bubuieci
Platforma DA
Agronom, teolog
Conducător
CR BCP Sfânta Treime Bubuieci
97
Țușcă
Tatiana
F
1959
Hâncești
Platforma DA
Contabil
-
-
99
Cazacu
Larisa
F
1983
Leova
Platforma DA
Economist
 Contabil
Biroul notarial
99
Adauge
Viorel
M
1959
Chișinău
Platforma DA
Inginer constructor
Președinte
CCG -150
100
Tomuz
Veaceslav
M
1974
Chișinău or.Cricova
Platforma  DA
Operator service inginer
Consilier orășenesc
CO Cricova
101
Brînză
Simion
M
1948
Criuleni
Platforma  DA
Inginer tehnolog în vinificație
Pensionar
-
 
  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 42% sau 42 femei și 59% sau 59 bărbați.
____________
*Lista de candidați nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane
**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)
*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii
****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, orașul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, și la reședință, înscriu adresa de la reședința valabilă
 
 
 
Anexa nr. 2
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4935 din 31 mai 2021
 
Simbolul electoral al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”
 
Simbolul electoral reprezintă cuvântul „PLATFORMA” – primul cuvânt din denumirea partidului, scris cu litere mari, cu fontul Aharoni Bold, poziționat în partea superioară a semnului permanent și cuvântul ,,DA” – acronimul denumirii ,,Demnitate și Adevăr” amplasat pe mijlocul semnului, scris cu litere mari, fontul Aharoni Bold, pe fundal în formă de dreptunghi.