Nr. 4968 - privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptății”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 07.06.2021
  • 630
  • 0

H O T Ă R Â R E

privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic

„Partidul Legii şi Dreptății”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 1 iunie 2021, președintele Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptății” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptății” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptății” din 19 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 56 de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;

7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

8. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

9. Demersul privind confirmarea doamnei Stela Cernei în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către doamna Stela Cernei a studiilor de licențiat în domeniul juridic;

10. Demersul privind confirmarea doamnei Valentina Pleșca în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, împreună cu demersul a fost prezentat simbolul electoral al partidului pentru imprimare în buletinul de vot, ce reprezintă un leu viguros scrutând orizontul, care exprimă forță, demnitate și sentimentul de stăpân.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și celor ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu prevederile art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997 și pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 56 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptății” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.

2. Se înregistrează simbolul electoral al partidului pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, doamna Stela Cernei.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Valentina Pleșca.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                         Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 7 iunie 2021

Nr. 4968

 

 

 

Anexa nr .1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4968 din 7 iunie 2021

 

 

L I S T A*

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021

din partea Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptății”

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul**

Anul nașterii

***

Domiciliul/

reședința****

Apartenența

politică

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

1

Durleşteanu

Mariana

F

1971

Durlești

Neafiliat

Finanțist

Manager

KMGI

2

Alexei

Nicolae

M

1948

Strășeni

Preşedinte PLD

Jurist

-

Pensionar

3

Busuioc

Alexei

M

1967

Chişinău

Neafiliat

Pedagog

Consultant

Geo Mike

4

Prutean

Viorica

F

1980

Chişinău

Neafiliat

Jurist

Executor

B. Executor

5

Stan

Samoil

M

1951

Sângera

Vicepreşedinte PLD

Zooinginer

-

Pensionar

6

Lupu

Constantin

M

1970

Chişinău

Neafiliat

Economist

Sef Catedră

USEM

7

Lisac

Nadejda

F

1972

Nisporeni

Neafiliat

Pedagog

Expert

ANPC

8

Bulai

Veaceslav

M

1969

Chişinău

Neafiliat

Antrenor Manager

Director

SSSAR

9

Florea

Dumitru

M

1977

Chişinău

Neafiliat

Finanțist, Jurist

Director

SRL Kedr

10

Bocovan

Nelli

F

1977

Chişinău

Neafiliat

Psiholog

Marketolog

Rompetrol

11

Dacin

Octavian

M

1969

Chişinău

Neafiliat

Inginer

Lector Univ.

Acad. Militară

12

Ceban

Vasile

M

1971

Chişinău

Neafiliat

Jurist

Avocat

Cab. Avocatul

13

Corai

Alexandra

F

1956

Chişinău

PLD

Jurist

Consultant

CNAJGS

14

Basarab

Vitalie

M

1994

Cantemir

Neafiliat

Jurist

Administrator

BAU Basarab

15

Postolache

Dorina

F

1985

Chişinău

Neafiliat

Jurist

Preşedinte

SA “Garanție”

16

Baraliuc

Igor

M

1967

Chişinău

Neafiliat

Pedagog

Director

GSS Securitate

17

Burlacu

Ion

M

1981

Chişinău

Neafiliat

Medic

Stomatolog

Bagrhin dent

18

Boicu

Ala

F

1973

Chişinău

Neafiliat

Jurist

Jurist

Metan-K

19

Volcov

Leonid

M

1968

Chişinău

Neafiliat

Inginer

Manager

Rompetrol

20

Fisher

Diana

F

1986

Chişinău

Neafiliat

Jurist

Jurist

Aeroport Viena

21

Doroş

Igor

M

1974

Orhei

Neafiliat

Inginer

Agent superior

ASP

22

Moraru

Dionisie

M

1954

Chişinău

Neafiliat

Inginer

Profesor

Școala auto

23

Barabula

Petru

M

1983

Canada

Neafiliat

Economist

Director

Aert Logic

24

Capbatut

Stela

F

1973

Chişinău

Neafiliat

Economist

Director

Rompetrol

25

Mămăligă

Dumitru

M

1956

Chişinău

Neafiliat

Jurnalist

-

Pensionar

26

Timciuc

Diana

F

1980

Chişinău

Neafiliat

Jurist

Șef Securitate

Berkut Grup

27

Rosca

Sergiu

M

1968

Chişinău

Neafiliat

Pedagog

-

Pensionar

28

Taran

Sergiu

M

1983

Chişinău

Neafiliat

Jurist

-

Neangajat

29

Tentiuc

Lidia

F

1964

Criuleni

Neafiliat

Pedagog

Profesor

IRU Liceu

30

Ţapu 

Iuliana

F

1995

Edineţ

Neafiliat

Kinetoterapeut

Kinetoterapeut

Salon „Frumusețea”

31

Frunze

Constantin

M

1994

Chişinău

Neafiliat

Tehnic dentar

-

Neangajat

32

Chiosa

Eugenia

F

1950

Ialoveni

Neafiliat

Contabil

-

Pensionară

33

Albert

Oscar

M

1953

Chişinău

Neafiliat

Inginer

-

Pensionar

34

Onu

Doina

F

1993

Vicenza, Italia

Neafiliat

Jurist

Președinte

AO Vatra

35

Jidoreanu

Aliona

F

1981

Ungheni

Neafiliat

Operator poștal

Operator poștal

OF Ungheni

36

Fărîmă

Serghei

M

1972

Chişinău

Neafiliat

Economist

-

Neangajat

37

Danilov

Paula

F

2000

Chişinău

Neafiliat

Student

-

USM

38

Constantinov

Veaceslav

M

1982

Chişinău

Neafiliat

Medic

Stomatolog

Slatan Grup

39

Munteanu

Maria

F

1979

Cento Ferrara, Italia

Neafiliat

Sociolog

Sociolog

I-Platone RSA

40

Capbătut

Radion

M

1978

Chişinău

Neafiliat

Economist

Director

Ius Auto SRL

41

Muntean

Nicolae

M

1973

Chişinău

Neafiliat

Jurist

-

Neangajat

42

Drosu

Iurie

M

1967

Chişinău

Neafiliat

Jurist

Executor judecătoresc

Birou executor judecătoresc

43

Mogîldea

Cristina

F

1986

Chişinău

Neafiliat

Contabil

-

Neangajat

44

Şolopa

Evghenii

M

1994

Slobozia

Neafiliat

Jurist

-

Neangajat

45

Şişcanu

Ecaterina

F

1979

Ungheni

Neafiliat

Pedagog

Manager

ÎI Vornic A

46

Cipileaga

Sergiu

M

1982

Durlești

Neafiliat

Medic

Stomatolog

SRL Oprea D

47

Melinti

Veronica

F

2000

Chişinău

Neafiliat

Studentă

-

ASEM

48

Şişcanu

Gheorghe

M

1980

Ungheni

Neafiliat

Economist

Administrator

Servirom

49

Groşchin

Sergiu

M

1976

Chişinău

Neafiliat

Tehnician Dentar

Dentist

BraghinDent

50

Spatari

Iulia

F

1980

Chişinău

Neafiliat

Contabil

Contabil-șef

SRL IL

51

Timotin

Andrian

M

1975

Chişinău

Neafiliat

Jurist

Director

SRL Tron

52

Gorea

Valeriu

M

1996

Chişinău

Neafiliat

Jurist

-

Neangajat

53

Buga

Andrian

M

1992

Ialoveni

Neafiliat

Economist

Director

Intex Prime Lux

54

Derevenciuc

Vasile

M

1990

Edineţ

Neafiliat

Jurist

-

Neangajat

55

Gorea

Gabriela

F

2000

Chişinău

Neafiliat

Studentă

-

USMF

56

Gheorghiţa

Cătălina

F

2000

Chişinău

Neafiliat

Studentă

-

ULIM

 

  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 41% sau 23 femei și 59% sau 33 bărbați.

____________

*Lista de candidați nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane.

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin).

*** Persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează indică ziua, luna și anul nașterii.

****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, orașul/ comuna/ satul). Candidații care au înregistrare și la domiciliu şi la reședință, înscriu adresa de la reședința valabilă.

 

Anexa nr .2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4968 din 7 iunie 2021

 

 

 

Simbolul electoral al Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptății”

la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

 

Descrierea simbolului electoral: Conform art. 6 al Statutului PP „PLD”, simbolul partidului reprezintă un leu viguros scrutând orizontul, care exprimă forță, demnitate și sentimentul de stăpân.