Nr. 4991 - privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului „Patrioții Moldovei”, a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 14.06.2021
  • 341
  • 0
HOTĂRÂRE
privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului „Patrioții Moldovei”,
a simbolului electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La 7 iunie 2021, domnul Garbuz Mihail a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului „Patrioții Moldovei” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:
1. Procesul-verbal din data de 14 mai 2021 al ședinței Congresului Partidului „Patrioții Moldovei”, în cadrul căreia au fost desemnați 55 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
3. Datele biografice ale candidaților;
4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
6. Declarațiile de avere și interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu conține datele personale cu acces limitat;
7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
8. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;
9. Demersul privind confirmarea doamnei Adamean Olga în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).
Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot, care reprezintă două litere mari „R” și „F”, ce simbolizează programa electorală a partidului - REFERENDUM.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În conformitate cu prevederile art. 13, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997 și pct. 36 și 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Se înregistrează 55 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului „Patrioții Moldovei” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.
    2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.
3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Adamean Olga.
4. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 14 iunie 2021
Nr. 4991
 
 
 
Anexa nr. 1
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4991 din 14 iunie 2021
 
 
L I S T A*
candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021
din partea Partidului „Patrioții Moldovei”
 
Nr.
d/o
Numele
Prenumele
Sexul**
Anul naşterii
***
Domiciliul/
reședința****
Apartenenţa
politică
Profesia
Funcţia
Locul de muncă
1
Garbuz
Mihail
M
1965
Chişinău
PPM
Învățător
Preşedinte PPM
PPM
2
Guriev
Artiom
M
1979
Chişinău
-
Jurist
manager
Agro-Nova Prim SRL
3
Boiadji
Liudmila
F
1975
Chişinău
-
Jurist
Şef direcţie
CNAS-CTAS
Centru
4
Perciun
Serghei
M
1959
Ialoveni
PPM
Jurist
Pensionar
-
5
Revenco
Iurie
M
1963
Chişinău
PPM
Medic
Medic
IMSP
6
Babin
Tatiana
F
1984
Chişinău
-
Economist
Contabil
S.A. „Franzeluţa”
7
Popov
Natalia
F
1959
Slobozia
PPM
Profesor
Pensionar
-
8
Revenco
Irina
F
1981
Chişinău
PPM
Economist
Şomer
-
9
Iordanova
Natalia
F
1978
Chişinău
PPM
-
Asistent personal
DMPDC
10
Covali
Irina
F
1976
Chişinău
PPM
-
Portar
USM
11
Popa
Alexandru
M
1958
Chişinău
-
Constructor
Director
Luminvideo SRL
12
Azizov
Rustam
M
1987
Chişinău
PPM
Evaluator
Şef serviciu
Evrascon Europe
13
Lisnic
Oleg
M
1977
Chişinău
PPM
Jurist
Manager-şef
General Asigurări SA
14
Plămădeală
Iurie
M
1979
Ialoveni
PPM
Manager
Manager
«C@B  com»
15
Cecan
Victoria
F
1979
Chişinău
PPM
Jurist
Specialist principal
Judecătoria Chişinău
16
Ceban
Tatiana
F
1981
Ialoveni
PPM
Politolog
-
-
17
Popova
Alla
F
1979
Slobozia
PPM
Manager
Şomer
-
18
Marin
Tatiana
F
1982
Chişinău
-
Jurist
Specialist principal
Judecătoria Chişinău
19
Bragari
Tamara
F
1957
Chişinău
PPM
Merceolog
Pensionar
-
20
Belogrivţeva
Ecaterina
F
1991
Chişinău
PPM
Programator
Operator
Î.S. „Poşta Moldovei”
21
Adamean
Eva
F
10.05.2003
Chişinău
PPM
-
-
-
22
Anoşina
Antonina
F
1988
Hăncești
PPM
-
-
-
23
Morari
Ecaterina
F
1986
Chişinău
PPM
Pedagog
Asistent de educator
IET-41
24
Carpova
Elena
F
1958
Chişinău
PPM
-
Pensionar
-
25
Adamean
Artur
M
1988
Chişinău
PPM
-
-
-
26
Belogrivţev
Alexandr
M
1985
Chişinău
PPM
Mecanic
Lăcătuş
AUTOPLUS TSV
27
Chiriac
Valeria
F
1999
Glodeni
PPM
Biolog
Biolog
INVITRO DIAGNOSTIC
28
Dorofeev
Oxana
F
1980
Chişinău
PPM
Designer-florist
vânzător
IDEAL DECOR
29
Esmurzaev
Serghei
M
1969
Leova
PPM
-
Şofer de taxi
HIBRID Grup SRL
30
Ianachi
Vladislav
M
1999
Basarabeasca
PPM
Biolog
Biolog
IM INCASO SRL
31
Azizov
Rustam
M
1953
Chişinău
PPM
Jurist 
Pensionar
-
32
Plamadeala
Elena
F
1957
Ialoveni
PPM
Profesor
Profesor
Gimnaziul  «Grigorie Vieru»
33
Cabacenco
Anna
F
1984
Chişinău
PPM
-
-
-
34
Maţapura
Tatiana
F
1990
Chişinău
PPM
Medic
Medic
Centrul Medical „Lactera”
35
Chibalnicova
Irina
F
1990
Chişinău
PPM
-
-
-
36
Gherţescu
Veronica
F
1978
Chişinău
PPM
Consultant
Consultant
CRAFTI-BUSINESS
37
Rezunic
Alexandru
M
1975
Chişinău
PPM
Tehnician radioreleu
Tehnician
GlobalComp
Tehno SRL
38
Ganţa
Cristina
F
1985
or. Sângera
PPM
Pictor
Tapiserist
-
39
Moroz
Vladimir
M
1987
Chişinău
PPM
Inginer
Instalator
ROMVENT SRL
40
Savateev
Alexandr
M
1985
Chişinău
PPM
Mecanic
Mecanic
Uvelir.md
41
Savateeva
Maria
F
1991
Chişinău
PPM
Lucrător social
-
-
42
Ialcovscaia
Galina
F
1993
Chişinău
PPM
-
Casier-expert
Dalmors Grup SRL
43
Iordanova
Tatiana
F
1957
Chişinău
PPM
-
Pensionar
-
44
Adamean
Ala
F
1956
Chişinău
PPM
Asistent medical
Asistent medical
Grădiniţa nr. 105
45
Ceban
Svetlana
F
1974
Chişinău
PPM
-
Casier
DALMORS-GRUP
46
Ceban
Dumitru
M
1979
Chişinău
PPM
Merceolog
Manager
Transfiermet SRL
47
Lisnic
Alexandra
F
2001
Chişinău
PPM
Studentă
-
-
48
Cabacenco
Anatoli
M
1989
Chişinău
PPM
Şofer
Şomer
-
49
Gherţescu
Tudor
M
1943
Chişinău
PPM
Sudor
Pensionar
-
50
Savastin
Gheorghe
M
1958
Căuşeni
PPM
-
Şomer
-
51
Cramarenco
Ala
F
2001
Chişinău
PPM
Studentă
-
-
52
Creţu
Eugeniu
M
1990
Chişinău
PPM
Jurist
Specialist principal
Judecătoria Chişinău
53
Lisnic
Iana
F
1977
Chişinău
PPM
Finanţe şi credit
Contabil
DETS s. Centru
54
Bartaş
Alexandr
M
1962
Chişinău
-
Lăcătuş
Şomer
-
55
Taran
Natalia
F
1986
Chişinău
-
Compactor broşator
Mașinist poligrafic
Tipografia Centrală
 
  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 60% sau 33 femei și 40% sau 22 bărbați.
____________
*Lista de candidați nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane
**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)
*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii
****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, orașul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, și la reședință, înscriu adresa de la reședința valabilă
 
 
Anexa nr. 2
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4991 din 14 iunie 2021
 
 
Simbolul electoral al Partidului „Patrioții Moldovei”
 
Simbolul electoral reprezintă două litere mari „R” și „F”, ce simbolizează programa electorală a partidului - REFERENDUM.
 
 
 
R F             
R F