Proiectul hotărîrii „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova”.

  • 734

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional”, Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova”.

Termenul limită pentru prezentarea recomandărilor este 24 aprilie 2018.

Recomandările pot fi prezentate pe suport de hîrtie la adresa juridică a Comisiei Electorale Centrale: mun Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, sau electronic la adresa de e-mail: info@cec.md.

 

Datele de contact ale persoanelor responsabile:

tel.: 022 251 465, 022 251 463, 022 251 478

email: dana.munteanu@cec.mdruslan.nastas@cec.md