ŞARBAN VLADIMIR – Membru al Comisiei Electorale Centrale

  • 2916

ŞARBAN VLADIMIR – membru al Comisiei Electorale Centrale

Declarație de avere și interese personale pentru anul 2016

Născut la 18 octombrie 1957, r-nul Edineţ, s. Corpaci.

 

Educație și formare:

 

Universitatea de Stat din Moldova (1991 – 1996) – jurist, specializare în dreptul internaţional;

Institutul Politehnic din Chişinău (1974 – 1979) – inginer-electrician, specializare în domeniul automaticii şi telemecanicii.

 

Experienţă profesională:

 

2012 – prezent – secretar general adjunct al aparatului, consilier al preşedintelui Republicii Moldova;

2007 – 2012 – pretor, Pretura sectorului Centru;

1999 – 2007 – secretar al Primăriei şi Consiliului Municipal Chişinău;

1998 – 1999 – pretor, Pretura sectorului Centru;

1995 – 1998 – secretar al Primăriei şi Consiliului Municipal Chişinău;

1994 – 1995 – consultant principal în Secţia administraţie publică şi politică de cadre a Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova;

1989 – 1994 – director general-adjunct, S.A. „Agromaşina”, Chişinău;

1980 – 1989 – diverse funcţii în structurile comsomolului, sovietice şi de partid ale raionului Frunze (actualmente, sectorul Buiucani) din Chişinău;

1979 – 1980 – inginer la Catedra de automatică şi telemecanică a Institutului Politehnic din Chişinău.

 

Limbi cunoscute:

română – limba maternă;

rusă – avansat;

franceză, engleză – citire, traducere cu dicţionarul.

 

Stagii:

1999, 2001 – cursuri de perfecţionare, Academia de Administrare Publică;

1998 – Programul TACIS, „Oraşe înfrăţite ale UE”, comuna Anderlecht, Belgia;

1995 – Programul „Public Administration”, Universitatea Nebraska, Omaha, SUA.

 

Distincţii:

2010 – Ordinul „Gloria Muncii”;

2011 – Laureat al Distincţiei Congresului Autorităţilor Locale din Moldova  „Pentru Merite în Administraţia Publică Locală”;

2015 – Medalia de aur și Insigna de onoare a Universităţii Tehnice din Chişinău.