Seminare de instruire privind listele electorale cu participarea registratorilor RSA

  • 15.12.2017
  • 2711
  • 0

Chișinău, CEC – În perioada 12-15 decembrie curent, se desfășoară seminare de instruire cu durata de o zi privind lucrul cu listele electorale pentru persoanele responsabile de prelucrarea datelor conținute în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) din cadrul organelor administrației publice locale de nivelul întîi. Seminarele sînt organizate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral în colaborare cu Comisia Electorală Centrală.

La deschiderea seminarelor au participat președintele CEC, Alina Russu, vicepreședintele Rodica Ciubotaru și membrul Vladimir Șarban. Vorbitorii au apreciat rolul registratorilor RSA ca fiind unul important atît în perioada electorală, cît și în afara acesteia, anume ei fiind persoanele ce actualizează datele din registru și ca urmare realizînd un produs de calitate - liste electorale exacte. Calitatea listelor electorale reprezintă un subiect discutat pe larg atît în societate, cît și de către partenerii externi, iar pe parcursul ultimilor ani au fost înregistrate progrese considerabile datorită implementării noilor tehnologii și training-urilor desfășurate.

Atelierul cuprinde activități tehnice în RSA, precum soluționarea conflictelor de adresă, de secție de votare, arondarea alegătorilor neatribuiți din cauza datelor incorecte/incomplete, utilizarea nomenclatoarelor, precum și alte aspecte. De asemenea, în cadrul seminarelor sînt discutate probleme tehnico-organizatorice întimpinate de registratori la utilizarea RSA și identificate posibilități de îmbunătățire pe viitor.

Menționăm că anterior persoanele sus-menționate au beneficiat și de instruire la distanță ”Scurt Ghid despre RSA pentru registratori” pe platforma www.e-learning.cicde.md, care reprezintă o etapă premergătoare de instruire în cadrul aplicației RSA. Cursul cuprinde informații despre prevederile legale care stau la baza funcționării RSA, drepturile și obligațiile registratorului etc.