Nr. 069 - cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022

  • 19.10.2021
  • 2015
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022
 
În temeiul art. 24 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu art. 511 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022 în sumă de 133 413,70 mii lei, în conformitate cu următoarele devize de cheltuieli:
- Devizul de cheltuieli pentru activitatea Comisiei Electorale Centrale în sumă de 15 313,65 mii lei, conform anexei nr. 1;
- Devizul de cheltuieli pentru finanțarea partidelor politice în sumă de 41 773,00 mii lei, conform anexei nr. 2;
 Devizul de cheltuieli pentru activitatea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă CEC în sumă de 2 888,00 mii lei, conform anexei nr. 3;
- Devizul de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din primăvara și toamna anului 2022 în sumă de 8 776,45 mii lei, conform anexei nr. 4;
- Devizul de cheltuieli estimativ pentru desfășurarea principalelor acțiuni/măsuri de politică pentru anul 2022, în conformitate cu Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023, aprobat prin HCEC nr. 3586 din 15.01.2020, în sumă de 64 662,60 mii lei, conform anexei nr. 5.
2. Se înaintează Parlamentului Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 octombrie 2021
Nr. 69